MR-dagarna 2023

MR-dagarna 2023

MR-dagarna 2023: En Plattform för Mänskliga Rättigheter, Utbildning och Arbete 

Sedan år 2000 har MR-dagarna varit en central mötesplats för diskussioner om mänskliga rättigheter på lokala, nationella och globala nivåer. Det årliga evenemanget, arrangerat av flera organisationer inklusive Ibn Rushd studieförbund som en av flera huvudarrangörer, är en plattform där forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker och ideellt engagerade samlas för att dela kunskap och främja utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och världen. 

Initiativet föddes ur ett behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika sektorer, då mänskliga rättigheter var relativt okända och möttes med skepsis i Sverige. Idag, över 20 år senare, är idén om mänskliga rättigheter en grundläggande pelare för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling. Respekten för dessa rättigheter är av avgörande betydelse för samhällets välbefinnande och individens frihet. 

Årets tema för MR-dagarna 2023 är rätten till utbildning och arbete. Under konferensen den 23-25 november kommer olika perspektiv att belysa hur maktfaktorer och bakgrundsfaktorer påverkar tillgången till utbildning och arbete, samt hur uppfyllandet av dessa rättigheter stärker individer och samhället i stort. 

Varför är Ibn Rushd en huvudarrangör för MR-dagarna? 

Ibn Rushd Studieförbunds beslut att agera som en huvudarrangör för MR-dagarna grundar sig i deras djupa förpliktelse gentemot en vision där muslimer ses som en självklar del av det svenska samhället. För studieförbundet innebär detta att en individ utan hinder ska kunna praktisera sin muslimska tro och samtidigt vara aktiv i det svenska samhället. Det innebär en stark motvilja mot alla former av förtryck, hat, våld och diskriminering riktade mot muslimer. 

I praktiken strävar Ibn Rushd efter att aktivt skapa inkluderande plattformar, främja engagemang och bygga broar för att säkerställa att muslimer kan delta och leva i det svenska samhället på lika villkor som andra. Deras vision inkluderar en övertygelse om att med islam som värdegrund kan en individ vara en aktiv del av den svenska arbetsmarknaden för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och folkbildning. 

Genom att vara en huvudarrangör för MR-dagarna tar Ibn Rushd Studieförbund på sig ansvaret att inte bara främja sina kärnvärden utan också att synliggöra och lyfta fram vikten av en inkluderande och respektfull samhällsstruktur för alla, oavsett bakgrund eller tro. 

Lamia Elamri utvecklingschef från Ibn Rushd beskriver organisationen som en katalysator för utveckling och livslångt lärande. Hon betonar vikten av att lyfta hur strukturell rasism och okunskap begränsar och kränker rätten till utbildning och arbete. 

Detta års MR-dagar är en möjlighet för deltagarna att inte bara öka sin förståelse för rättigheter till utbildning och arbete utan också att ta del av verktyg och lösningar för att skapa ett samhälle där dessa rättigheter garanteras för alla. 

Rihab Garci: Programansvarig för MR-dagarna! 

Rihab Garci spelar en nyckelroll i utvecklingen av Ibn Rushds program under MR-Dagarna och ansvarar för de spännande samtalen och innehållet under dagarna. Hon ser också till att allt flyter smidigt på plats och kommer vara vid Ibn Rushds monter med annan personal under MR-dagarna. 

Lite mer om Rihab: Hon är inte bara en engagerad programansvarig, utan också en stolt trebarnsmamma, prisbelönt bloggare och utbildad gymnasielärare. Hennes passion är att stärka och inspirera unga kvinnor, och hon är en förebild och inspirationskälla för många. Rihab är även en framstående digital kreatör på sociala medier. 

Under MR-dagarna har Rihab tidigare deltagit i det populära panelsamtalet ”Hijab eller icke Hijab.” Hennes aktiva deltagande i att positivt påverka samhället och lyfta viktiga frågor gör henne till en betydande röst inom mänskliga rättigheter och utbildning. 

Ibn Rushds Panelsamtal och Workshops för MR-dagarna 

Får man vara muslim i den svenska skolan? 

Det här panelsamtalet fokuserar på om skolan är en trygg plats för svenskmuslimer eller för de som antas vara muslimer idag. Diskussionen kommer att kretsa kring frågan om en muslimsk elev eller skolpersonal kan praktisera sin religionsfrihet i en miljö där åsikterna om muslimer är negativa. 

Föreläsare: Kaoula Channoufi  

Moderator: Fatme Audi  

Paneldeltagare: Hussein Hamad, Sakariya Hirsi   

(Panelsamtal) 

Diskriminering på arbetsplatsen av svenska muslimer och afrosvenskar  
Syftet med detta samtal är att belysa ämnet ur ett personligt perspektiv samtidigt som det presenterar fakta och statistik om diskriminering på arbetsmarknaden baserat på tro och etnicitet. Målet är att öka medvetenheten kring dessa frågor och skapa en önskan att skapa utrymme för alla samt inbjuda till representation av minoritetsgrupper på ett säkert sätt i alla arbetsmiljöer och forum. 

Moderator: Kitimbwa Sabuni  

Paneldeltagare: Aysha Jones, Malcolm Momodou Jallow, Mona Suleiman  

(Panelsamtal) 

Är folkbildningen i fara? 
Diskussionen kommer att kretsa kring nedskärningar i stödet till studieförbunden och deras långsiktiga konsekvenser för folkbildningen. 

Moderator: Anna Wigenmark  

Paneldeltagare: Henrik Nordvall , Jassim Ahmadi, Margareta Clarén, Olle Westberg  

(Panelsamtal) 

Power Talks – metoder för mer inkluderande arbetsplatser! 

En workshop som syftar till att förbättra arbetsplatsernas förmåga att motverka förtryck mot personer med muslimsk tillhörighet och HBTQI-personer. 

Workshop facilitators: Cesar Vargas, Elin Prins, Hazem Youness 
Föreläsare: Nazanin Sepehri  

Workshop facilitators: Cesar Lastovetska, Hazem Youness  

(Workshop) 

Hur det är att vara elev i den svenska skolan, med muslimsk bakgrund. 

Ett samtal med elever med muslimsk bakgrund om deras upplevelser av skolgången i Sverige

Föreläsare: Kaoula Channoufi, Nour Khafaja, Yamamah Abuyounis  

Läs mer om MR-dagarnas program här: https://invitepeople.com/public/events/ff967235fc/seminars?q_menu=ibn+rushd&q=ibn+rushd

Missa inte att det är fri entre den sista dagen på MR-dagarna 25 november!

Previous Ibn Rushd lovverksamheter
Next Ärende till följd av Uppdrag Granskning avslutas

Andra artiklar