Delaktighet i en digital tid

2023-03-27

Västra Götalandsregionen beviljar Ibn Rushd distrikt Västra 23 040 kronor i stöd för digitalisering av samlingslokaler. En efterlängtad förstärkning av Ibn Rushds populära utbildningar om föräldraskap och socialtjänsten.

Redan 1994 skrev IT-kommissionen, under ledning av dåvarande statsminister Carl Bildt, i utredningen om informationsteknologins möjligheter:

”Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och att överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga annars ouppnåeliga ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och arbetsliv […] Den öppnar nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås.” (SOU: 1994:118.)

Tjugo år senare och i pandemins spår digitaliseras samhället i en snabbare takt än någonsin och vi blir allt mer beroende av digitala lösningar i vardagen. Samtidigt finns det runt 1,1 miljoner människor i Sverige som sällan eller aldrig använder datorer och internet. Här finns en stor risk för digitalt utanförskap skriver Folkbildningsrådet i en rapport från 2019. Ett glapp som blev särskilt tydligt under pandemin när många skulle anpassa sig till att arbeta hemifrån.

Vår tids samhällsutveckling drivs av digitaliseringen och frågorna kopplade till denna omfattande förändring är många. Sverige har varit bra på att mobilisera kraft och styrning kring bredbandsutbyggnad och innovationsfrågor. På samma sätt behövs riktning och struktur för att främja en bred digital delaktighet, skriver Informationspedagogerna som jobbar med digitalisering av folkbildning och folkhögskolorna. 

Den nationella digitaliseringsstrategin är en sådan helhetssatsning. Regeringen skriver att ”alla ska ha förmågan och möjligheten att delta i ett digitalt samhälle”. En fråga som enligt Digitaliseringsrådet lika mycket handlar om tillgång till demokratins grunder, att motverka polarisering, som en fråga om kostnadseffektivitet.

En region som tar digital delaktighet på allvar är Västra Götalandsregionen som tillsätter 6 miljoner kronor till kulturnämnden för en riktad satsning på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Syftet med den riktade satsningen är att ge fler lokalhållare ekonomisk möjlighet att ansluta sig till fibernät, eller att utrusta sina lokaler för digitalisering och deltagande kopplat till detta.

Den digitala studiecirkeln blir ett sätt att få liv i glesbygden och den digitala kulturen ett fönster till en gemenskap för dem som har långt till närmaste församling eller föreningslokal, säger Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra.

Särskilt Ibn Rushds satsningar på digital ramadan och digital eid har visat sig vara mycket populära under pandemin med upp till 10.000 unika digitala deltagare. Kommentarsflödena fylls av glada tillrop. Några beskriver det som en källa till glädje andra som en räddning från ensamhet och utanförskap. Och nu ska resten av folkbildningen med i Västra Götaland. 

Regionens mål är alltså att främja nya lokalanpassningar, lösningar, arbetssätt och format inom förenings- och kulturlivet. ”Ett starkt kulturliv och möjligheter till bildning bidrar till att stärka delaktigheten och tilliten i samhället.”, skriver regionen i sitt beslut.

Ansökningar har inkommit under 2022 och Ibn Rushd distrikt Västra med kansli på Hissingen i Göteborg har bland annat sökt för kostnader för en konferensmikrofon och en kamera. 

Ibn Rushds populära föräldrautbildning ”Du, Ditt Barn och Lärande” om föräldraskap, barns rättigheter och mötet med det offentliga, är en folkbildningssatsning som kommer få ta del av de nya resurserna.

Det här är viktig folkbildning med fokus på mötet, där vi sänker trösklarna och skapar förståelse mellan exempelvis föräldrar och socialtjänsten. De nya resurserna kommer gå till att öka kvaliteten i vårt digitala utbud med digitala utbildningar för bland annat cirkelledare och föreningsrepresentanter, säger Malin Novén, distriktschef i Ibn Rushd Västra. 

Malin Novén, distriktschef Ibn Rushd Västra

”Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och att överbrygga avstånd med. Det är vingar att förverkliga annars ouppnåeliga ambitioner med, vingar som kan revolutionera både vardag och arbetsliv [...] Den öppnar nya sätt att vara, arbeta, mötas och umgås.”

Previous Kvinnornas bildningshus
Next 100.000 fler jobb i Norrbotten

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar