Kvinnornas bildningshus

Kvinnornas bildningshus

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent hos Ibn Rushd och hon driver Kvinnornas bildningshus (KBH) i Stockholm. Där anordnas till exempel studiecirklar i bland annat samhälls- och integrationsfrågor, svenska, dans och mycket mer.  

KBHs mål är att bryta isoleringen av kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och samhället. KBH är en mötesplats där kvinnor kan utbyta erfarenhet, kunskap och stärka sin egenmakt. Bildningshuset har resulterat ökad delaktighet i samhället hos kvinnor samt ungdomar. Kvinnobildningshuset styrs av kvinnor och är för kvinnor, det är en trygg plats. 

För 19 år sedan kom Ines Merai till Sverige från Tunisien. Under hennes första tid i Sverige kände hon sig isolerad. Pågrund av att hon inte kunde språket och visste inte hennes rättigheter och skyldigheter. Detta vändes när Ines deltog i en studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan. 

“Då kunde jag säga hej, jag finns. Jag läste svenska och blev väldigt inspirerad av integrationsfrågor.” – Ines Merai. 

Flera av KBHs deltagare har bara varit i Sverige i några år medan andra varit här längre tid men ännu inte etablerat sig i samhället. 

KBH är en mötesplats för kvinnor och får flera att komma ut ur sina hem och hitta gemenskap, få skratta, gråta och lära sig hur saker fungerar. Ines Merai vill dela med sig av hennes egna kunskaper och stötta KBHs deltagare under deras etableringsprocess. Inom folkbildningen utgår lärandet från deltagarna själva. 

“Det är ett utbyte av kunskap. Allt kommer från deltagarnas egna behov och vi lär av varandra. “ – Ines Merai. 

Kvinnobildningshuset har blivit en mötesplats med fokus på kvinnors egna bildningsresor. Här stärks deras delaktighet och möjligheter att ta makten över sin egen livssituation och delta i utformandet av lokalsamhället. 

En mamma berättar hur en av Ibn Rushds studiecirklar i Zumba lärde henne mer om kroppen och psykisk hälsa. Mamman hittade gemenskap där och fick hjälp att komma över känslan av ensamhet och utanförskap. 

2021 så blev Huddinge listat som ett “utsatt” område, med en skjutning precis utanför Kvinnobildningshuset i Huddinge. Då öppnade KBH sina dörrar för sörjande och för föräldrar som vill samarbeta med Ibn Rushd för att säkra att deras unga ska få en meningsfull och trygg plats att växa upp i. 

Ines berättar om hur KBH blivit en plats för möten mellan polisen och de unga, föräldrar, socialtjänsten och många andra offentliga aktörer. Ett exempel på hur KBH blivit en plats för lokala frågor bortom folkbildningen är att nu nattvandrar många i området runt Flemingsbergs centrum med en reflexväst med Ibn Rushd loggan på. För många har Ibn rushds lokaler blivit en trygghet och ett ankare. 

Vi söker nu fler kommuner som är intresserade av att starta ett eget kvinnobildningshus. Kontakta oss om du vill veta mer! 

Previous De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten
Next Västra götalandsregionen satsar på digitaliserad folkbildning

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar