"De ska minska förtroendeglappet mellan föräldrar och socialtjänsten"

2023-03-16

Som förälder måste man ta ställning till många svåra frågor, och det är värdefullt att då få träffa andra som sitter i samma sits. Har jag rätt att, eller till och med ansvar, att sätta gränser för mitt barn? Distriktschef Muse Yusuf intervjuas i radioprogrammet “Människor och tro” om ryktena om socialtjänsten och oroliga föräldrar i Uppsala.

Distriktschef Muse Yusuf märker av att Ibn Rushds folkbildning om föräldraskap spelat stor roll lokalt och att Ibn Rushds mötesplatser bidrar till att bygga förtroende mellan oroliga föräldrar och det offentliga.

Cirklar och utbildningar om föräldraskap är särskilt populär verksamhet bland Ibn Rushds deltagare. Mötet är en central komponent i Ibn Rushds folkbildning och har en stark tradition i den muslimska religionen och kulturen. 

I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar förebyggas och rättigheter säkras. Just därför erbjuder Ibn Rushd lokala möten för att stärka dialogen med exempelvis socialtjänsten och för att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. 

Framgångsreceptet har varit att i Ibn Rushds verksamhet bjuds socialtjänsten in för att själva berätta hur de jobbar. Men Muse Yusuf berättar att dialogen med det offentliga inte är enda åtgärden som är viktig om man ska stötta föräldrar och säkerställa att barnen mår bra och har goda förutsättningar till bildning som kan ta dem vidare i livet – trots en uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område.

“Det kräver också att man bygger någon form av lokal community i området så att när man har de här gemensamma utmaningarna så kan man luta sig mot varandra och hjälpas åt.” säger Muse Yusuf.

Hör Mouse Yusuf, distriktschef för studieförbundet Ibn Rushd, om hur de arbetar med föräldrautbildning

Previous Hur kan Ibn Rushd utveckla samhället?
Next Kvinnornas bildningshus

Andra artiklar