Pressrum

Pressbilder

Bilderna är fria för publicering i anslutning till redaktionell text där Ibn Rushds företrädare citeras eller i samband med arrangemang där Ibn Rushd är samarbetspart. Fotograf ska uppges. För annan användning och för andra versioner av logotypen, vänligen kontakta Ibn Rushds kommunikationsavdelning på kommunikation@ibnrushd.se.

Alve Högman, förbundschef
Foto: Gassan Ismail

Zana Muhammad, förbundsordförande
Foto: Emelie Asplund

Ibn Rushds logotyp

Presskontakt

Emelie Weski
E-post: emelie.weski@ibnrushd.se
Tel: 070-883 01 74