Pressrum

Kontakta oss

Presskontakt:

Bilan Osman
E-post: bilan.osman@ibnrushd.se

Skolarbeten eller allmänna frågor:

Hitta svar på de vanligaste frågorna här eller mejla info@ibnrushd.se

Förbundsledningen:

Kontaktuppgifter till förbundskansliet och förbundsstyrelsen

Pressmeddelanden:

Du hittar våra pressmeddelanden på MyNewsDesk.

Pressbilder

Bilderna är fria för publicering i anslutning till redaktionell text där Ibn Rushds företrädare citeras eller i samband med arrangemang där Ibn Rushd är samarbetspart. Fotograf ska uppges. För annan användning och för andra versioner av logotypen, vänligen kontakta Ibn Rushds kommunikationsavdelning på kommunikation@ibnrushd.se.Anna Waara, förbundschef
Foto: @JobbaDigitalt.se


Pressrum