Ibn Rushd har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet från utredningen om Statligt stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.

Ibn Rushd svarar på remissen utifrån sin roll som statsbidragsberättigat studieförbund med stor andel verksamhet i samarbete med trossamfnd och församlingar. Vi uppfattare utredningens underliggande syfte som att staten vill att de grundläggande värderingar som samhället vilar på ska stärkas och delas av fler. Med dessa utgångspunkter har vi analyserat utredningens förslag och resonemang.

Viktiga synpunkter:
-Risk för oförutsedda konsekvenser av att inkludera avgiftshjälpen i det stöd som kan dras in
-Bra förslag att inrätta ett särskilt stöd för utbildning och fortbildning av trossamfunds företrädare och anställda
-Bra förslag att ha ett exkluderande demokratikriterium
-Förslaget innebär hård kollektiv bestraffning av hela trossamfundet om problem uppstår i en lokal församling
-Bra förslag att beslut ska fattas av ett särskilt råd kopplat till myndigheten SST
-Tillämpningen blir avgörande för konsekvenserna för trossamfund och församlingar
-Viktigt att tydliggöra hur lång tid en händelse ligger ett trossamfund i fatet

1808-Remissvar-från-studieförbundet-Ibn-Rushd-på-betänkandet-Statligt-stöd-till-trossamfund-i-ett-mångreligiöst-Sverige-1

Previous Glädjefylld eidfestival i Göteborg
Next Ibn Rushd granskar samarbete med Isvec Milli Görüs Teskilatlari i Malmö

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar