Replik ”KDU sprider orimliga anklagelser” 24-12-2016 SVD

REPLIK | ISLAMISTER

Rykten blir till fakta i KDU:s debattartikel på SvD Debatt 22/12, samtidigt som islamofobin växer och islamofobiska konspirationsteorier tar mark. Vi i studieförbundet Ibn Rushd har tyvärr blivit vana vid att höra dessa anklagelser från rasister och mörka krafter. Men att först myndigheten MUFC och nu KDU tar de grundlösa viskningarna för sanning ser vi som otroligt oroväckande. Den här viskleken och ryktesspridningen måste få ett slut.

KDU:s ordförande Christan Carlsson skriver att religionsfrihet, demokrati och jämställdhet är ”västerländska” värderingar och värden. Det är skrämmande farligt och rakt okunnigt att påstå att dessa värden bara omfamnas av väst, och att förespegla att islam motsätter sig religionsfrihet, demokrati och jämställdhet.

Han anklagar oss också för att vara ”islamister” och anklagar oss för tycka att demokratin saknar legitimitet. Han verkar också mena att vårt studieförbund, genom vår påstådda ”islamism”, skulle förtrycka kvinnor. Han vill lära oss att vi i vårt land själva fattar beslut om huruvida vi ska ha slöja eller om vem vi vill gifta oss med. Tack för upplysningen. Vi vet våra rättigheter och kämpar för att vi och våra medsystrar ska kunna göra just fria egna val utan att hotas och trakasseras. Vårt studieförbund arbetar aktivt med dessa frågor varje dag.

Så till anklagelsen om att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten. Studieförbundet Ibn Rushd har inga kopplingar till Muslimska brödraskapet, varken direkta kopplingar, andrahandsrelationer eller ens på tredje nivå. Varken till fråga om styrning eller ekonomiskt bidrag. Vi som är en bred organisation som samlar muslimer från helt olika tanketraditioner, teologiska inriktningar och kulturella bakgrunder är samtidigt inte främmande för att samtala med människor från olika muslimska rörelser. Samtal i skärningspunkten mellan tro och samhälle, religion och demokrati är viktiga för oss som folkbildare.

Det är problematiskt att konstant behöva bemöta denna typ av stämpling och ifrågasättande som KDU här kommer med, ifrågasättanden som bygger på några av de mest spridda konspirationsteorierna om muslimers organisering. Till exempel att muslimska organisationer i Sverige i hemlighet styrs av utländska krafter. Eller att organisationerna syftar till att infiltrera samhället, införa särlagstiftning och slutligen störta demokratin. (Inget av detta är sant.)

En av våra medlemmar som KDU pekar ut, Islamiska Förbundet, har tidigare själva kommenterat denna ständiga fråga bland annat i en artikel i Aftonbladet.

MUFC har nu avslagit Sveriges unga muslimers ansökan om organisationsbidrag utifrån uppfattningen om att organisationen inte är förenlig med demokratins ideal. Myndigheten har byggt beslutet på en så kallad fördjupad granskning av sakfrågan. Den består av sex artiklar från nätet skrivna av personer som ogillar SUM. Ingen källkritisk granskning av dessa artiklar verkar ha förekommit. Inga kontakter har tagits med SUM för att få mer information, eller andra perspektiv på saken.

MUCF har hittills inte förklarat vilka demokratiska ideal de menar att Sveriges unga muslimer har brutit mot och på vilket sätt de ska ha brutit mot dem. Har MUCF en lista på organisationer som är svartlistade och som bidragsberättigade organisationer i Sverige inte får ha kontakt med? Hur har myndigheten kommit fram till den listan? Är kontaktförbud mot tveksamma aktörer i omvärlden någon som endast gäller muslimska organisationer?

KDU menar att strypta bidrag till muslimers organisering är ”ett viktigt första steg”. Vad menar KDU med det och vad skulle i så fall vara slutmålet? Om bidragen stoppas till organisationer som på vaga grunder stämplas som ”islamister”, vilka vidare krav och åtgärder planerar KDU därefter att ta?

Det är extra bekymmersamt att det är just KDU som anklagar oss. KDU som utifrån kristna värderingar engagerar sig i demokratin och det svenska samhällsstyret ska inte klandras för vad kristna galningar gör i andra delar av världen. På samma sätt bör inte organisationer med muslimska värderingar här i Sverige stämplas för vad muslimer eller muslimska organisationer i andra delar i världen gör eller inte gör.

Ibn Rushd Studieförbund är en av Sveriges främsta folkbildningsaktörer och har sedan det bildades arbetat förebyggande och återkommande med värdegrunds- och demokratifrågor. Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige genom att skapa plattformar, engagemang och bryggor för att svenska muslimer ska delta och leva i det svenska samhället på lika villkor. Vi samverkar med hundratals föreningar med olika religiösa, teologiska och kulturella profiler och vi jobbar aktivt med att rusta dessa föreningar och deras medlemmar genom satsningar på till exempel jämställdhet, mänskliga rättigheter, nykterhet och miljömedvetenhet.

Vårt studieförbund förespråkar möten och dialog och det gäller också med dem som anklagar oss för orimligheter. Om KDU vill veta mer om hur vi arbetar med att stärka den svenska demokratin är de varmt välkomna på ett studiebesök hos oss.

Helena Hummasten
ordförande i Ibn Rushd

Nadia Marhri Lodin
vice ordförande i Ibn Rushd

Zainab Marrakchi
sekreterare i Ibn Rushds förbundsstyrelse

Previous Ibn Rushds idédagar
Next Ibn Rushd tar avstånd från konferenstalare med antisemitiska åsikter

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar