Upptäck din heliga skrift – och andras

Upptäck din heliga skrift – och andras

Den interreligiösa texttolkningsmetoden scriptural reasoning sätter de heliga skrifterna i centrum och låter dem fungera som underlag för diskussion och reflektion. Nu startar Ibn Rushd en scriptural reasoning-cirkel tillsammans med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Cirkeln, som hålls i Ibn Rushds lokaler i anslutning till Stockholms moské, har sin första träff den 10 september. Sofia Nordin vid Centrum för religionsdialog hoppas på en så bred representation av religioner som möjligt.

– Det handlar verkligen om att komma samman och ha ett utbyte, säger hon.

Metoden scriptural reasoning utvecklades i en brittisk universitetsmiljö på 1990-talet. Den går ut på att man som troende läser ett utdrag ur sin heliga skrift för att därefter öppna för en stunds stilla reflektion. Vad tolkar jag in, vad tänker jag, vad känner jag, vad tycker jag är viktigt?

I den påföljande diskussionen föds ofta nya tankar och insikter.

– Det kan vara ett sätt att öka sin förståelse för andra religioner, men också att upptäcka nya aspekter av sin egen. Varje träff har ett tema och det bestämmer man gemensamt från gång till gång, säger Sofia Nordin.

Nyfikenhet, öppenhet och vänlighet är viktiga ledord för scriptural reasoning. Just den här cirkeln har även systerskap i fokus. Det innebär att det är ett arrangemang av kvinnor, för kvinnor, i samma anda som Soul Sisters – en numera vilande interreligiös och interkulturell verksamhet som startade som ett projekt på Fryshuset i Stockholm.

– Det finns så otroligt många kvinnor med teologiska kunskaper och reflektioner som kanske inte kanaliseras så ofta, konstaterar Sofia Nordin.

Scriptural reasoning-cirkeln består av fem träffar och är kostnadsfri. Anmälan skickas till samia.elamri@ibnrushd.se senast den 31 augusti.

Text: Hanna Svensson

Andra artiklar

Arabiska språket i fokus under Bokmässan

Nu är Bokmässan i Göteborg i full gång. Ibn Rushd är på plats och sätter det arabiska språket i fokus – du hittar oss i monter H01:07. Tillgängligheten till arabisk och

Språkbad i arabiskacirkel

Intresset för att lära sig arabiska växer i Sverige, i takt med att arabiska blir ett allt viktigare och större minoritetsspråk här. Ibn Rushds studiecirklar i arabiska ger deltagarna möjlighet

“Ingen ska behöva kliva ur sin identitet”

Folkbildning gör skillnad för unga romer i Linköping. Romsk förening gjuter liv i ungas självkänsla genom studiecirklar och nationaldagsfiranden. I snart två år har Junuz Ramadani drivit verksamheten i Romsk