Välkommen till Nordens största forum för mänskliga rättigheter 2022!

Årets tema på Mänskliga rättighetsdagarna: Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

Hälsning från Mänskliga rättighetsdagarna 2022

Artikel först publicerad i MR-dagarnas programtidning 2022

Temat för årets forum är »Rätten till ett liv
i trygghet och säkerhet«, vilket också har
varit en av de mest diskuterade och debatterade frågorna i årets valrörelse. I debatterna beskrivs trygghet och säkerhet inte sällan som ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Det talas om skjutningar och gängkriminalitet, om fler poliser och hårdare tag. Men under MR-dagarna vill vi vidga begreppen och tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.

Många faktorer påverkar upplevelsen av
trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att
behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer. Med en sådan bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för att uppnå ett liv i trygghet för alla är många och komplexa.

Årets program rymmer samtal om antidiskriminering i praktiken, om kvinnors och flickors rätt till ett liv i trygghet och fritt från våld, om elevers trygghet i skolan, om rasism och minoritetsstress, om hot och hat mot MR-försvarare, politiker och journalister, om klimatkrisen, och mycket mer.

Beslut om årets tema fattades redan hösten 2021. Föga anade vi då att vi stod inför ett folkrättsvidrigt angreppskrig i vår absoluta närhet, eller att Sverige skulle ansöka om att bli medlem i Nato. Sällan har den försvarspolitiska spelplanen ändrats så snabbt som detta år. Temat blev mer aktuellt än vi hoppats. Även om detta handlar årets program.

Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs
med runt 150 seminarier och ett 80-tal
utställare är på plats. Bläddra i programmet och ringa in de punkter som du tycker verkar särskilt intressanta men glöm inte att också lämna utrymme för möten och samtal. Samla på dig kunskap, inspiration, energi och nya kontakter för att kunna fortsätta jobba för att förverkliga de mänskliga rättigheterna.

Vi ses i Örebro!

Programtidning_MR_2022

Ibn Rushds program på MR-dagarna 17-18 nov

Torsdag 17 nov
10:30-11:30 Teatercaféet

Det villkorade civilsamhället

Definitionen av civilsamhället håller på att ritas om och vissa grupper får inte ta samma utrymme eller exkluderas helt genom både politiken och opinionsbildning. Vad ligger bakom detta förflyttande och hur kan civilsamhället vända på det för att få tillbaka ett sammansvetsat och inkluderande samhälle oavsett etnisk bakgrund, religiositet eller politisk läggning. I samtalet diskuterar vi utifrån egna erfarenheter och med utdrag från Islamofobi rapporten som är framtagen av BRÅ.


Medverkande:

Abdi Osman, Flens moské
Johanna Olseryd, BRÅ – Brottsförebyggande rådet
Mona Nechma, Myndigheten för stöd till trossamfund
Saida Ahmed, Föreningsrepresentant Vingåker


Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund

Torsdag 17 nov
13:00-14:00 Club 700

Hijab eller inte Hijab – det är frågan.

I samtalet om upplevd trygghet så är den muslimska kvinnan än mer utsatt med anledning av sina fysiska attribut och i synnerhet muslimska kvinnor med
hijab. Detta panelsamtal syftar till att folkbilda om hijaben och den upplevda otryggheten svenska hijabis har idag, men
även opinionsbilda för att stärka civilkuraget när muslimska kvinnor utsätts på offentliga platser eller diskrimineras på
arbetsplatsen. Vi kommer även i samtalet utgå från America Vera-Zavalas scenföreställning från 2016 vid namn svenska hijabis som hade urpremiär på
Dramaten i Stockholm.


Medverkande:

America VeraZavala
Saida Ahmed
Sarah Ameziane

Moderator: Anna Waara

Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund

Mänskliga rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor som rör mänskliga rättigheter, lokalt, nationellt och globalt. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt och här möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politiker och ideellt engagerade. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samverkansprojekt mellan nio olika organisationer, Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan, samt ett akademiskt institut, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Previous "Balansen mellan kontroll och folkbildningens syfte är en ständig dialog vi behöver föra"
Next Europeiska islamofobirapporten 2022

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar