Söndagsarrangemang i Pingstkyrkan med Ibn Rushd studieförbund Västra: "svenska och matlagning"

Uppdaterat 2023-04-27 kl.08:46

Göteborg satsar på folkbildning för alla

Göteborg satsar på folkbildning för alla. Ibn Rushd får 1 116 000kr för folkbildningsverksamhet år 2023 från Göteborg stad.

-Vi är glada att Göteborg visar så stort engagemang för vår verksamhet och att vi framåt kommer kunna göra mer för Göteborgs föreningsliv. Vi har visat att folkbildning om islam är viktigt för demokratin. Att våra föreningar och den muslimska folkrörelsen gör en betydande insats för att bidra till det lokala samhällsbygget och samhällsutvecklingen. Det här är en vinst inte bara för oss utan för hela civilsamhället och Göteborg. Nu ska vi fira!, säger Malin Novén distriktschef i Ibn Rushd distrikt Västra.

Den 25 april har socialnämnden Centrum fattat beslut om fördelning av 2023 års medel till studieförbunden. Nämnden beslutade i enlighet med yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet vilket betyder att fördelning av bidraget sker enligt förvaltningens förslag. Beslutet kommer efter fyra år med turer fram och tillbaka, inklusive fyra positiva granskningar, två bidragsmodeller och tillämpandet av nya demokrativillkor (exempel på demokrativillkorens tillämpande här och här).

StudieförbundBeviljat 2022Ansökt 2023Beslutat 2023
Totalt: 27 970 37245 101 28827 900 000
ABF Göteborg 8 346 875 8 700 000 7 927 700
Bilda2 291 556 2 569 000 2 569 000
Folkuniversitetet2 380 209 4 000 000 2 260 700
Ibn Rushd 01 697 500 1 116 000
Kulturens Bildningsverksamhet 258 691 1 427 000 251 400
Medborgarskolan 2 395 834 4 922 788 2 275 500
NBV Väst 2 682 292 4 875 000 2 547 600
Sensus2 785 514 4 924 000 2 705 900
Studiefrämjandet 2 083 334 5 050 000 1 978 700
Studieförbundet Vuxenskolan 4 746 067 6 936 000 4 610 400

Göteborg stads beslutsunderlag 2023 står det:

”Förvaltningen har även handlagt en ny ansökan om medel för 2023 från Ibn Rushd och har i samband med denna även gjort en granskning av studieförbundets samarbetspartner. Förvaltningen har i sin granskning inte funnit några belägg för att Ibn Rushd eller dess samarbetspartner står i strid med de demokrativillkor som ska följas för bidrag, och föreslår därför att nämnden beviljar studieförbundets ansökan.”

Beskedet är en viktig markering även till andra kommuner i landet menar Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd studieförbund:

– Det nya beslutet är en välbehövlig satsning på vårt demokratifrämjande uppdrag i Göteborg och erkänner våra föreningar som de resurser som dem är.

– Det nya beslutet är en välbehövlig satsning på vårt demokratifrämjande uppdrag i Göteborg och erkänner våra föreningar som de resurser som dem är. Politiken å andra sidan har bara börjat sin resa att återupprätta förtroendet med föreningar och muslimska församlingar i Göteborg som tagit skada av tidigare politiska beslut. Den här processen har slitit på oss och våra föreningar oerhört. Fyra år av misstänkliggörande och skattemedel som lagts på att granska sönder oss, våra medlemmar och samverkansparter, i stället för att gå till folkbildning. Alla Göteborgare har rätt till en egen bildningsresa och identitet, och det här beslutet, möjliggör det.

Sverige brukar beskrivas som ett sekulärt land, men trots detta uppskattas två miljoner av befolkningen, cirka tjugo procent, vara troende. Cirka 200.000 svenskar är aktiva medlemmar i olika muslimska trossamfund. Sedan 2008 bedriver Ibn Rushd folkbildning utifrån muslimska värderingarna i syfte att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. 80% av Ibn Rushds deltagare har utländsk bakgrund. Många av arrangemangen simultantolkas därför till minst tre språk; svenska, somaliska och arabiska. Verksamhet bedrivs även på dari och turkiska och särskilt studieförbundets yrkeskompetensutbildningar med språk-stöd är populära.

I Ibn Rushds idéprogram står det att organisationen tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar förutsättningar för medborgarnas och civilsamhällets engagemang. Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Studieförbundet har dokumenterade resultat som visar att det når människor som det offentliga inte gör. Utvärderingar visar att det sker stora förändringar i hela lokalsamhället där verksamhet bedrivs genom ökad trygghet och delaktighet, även bland de som inte deltar direkt i verksamheten.

I Göteborg deltar cirka 2.000 unika deltagare och 15.000 kulturbesökare i Ibn Rushds verksamhet varje år.

Fira 16 maj i Göteborg

Inom kort skickar Ibn Rushd studieförbund distrikt Västra ut inbjudningar till alla medlemmar, samverkanspartner och vänner för att fira beslutet på Kulturhuset Blå Stället i Göteborg. Varmt välkomna!

Angående Bellevuemoskén

Bellevuemoskéns förening Islamiska sunni centret i Göteborg (ISC) är medlem hos Ibn Rushd studieförbund distrikt Västra. Som medlem har man rätt till all medlemsverksamhet precis som alla andra medlemmar. Bidraget i Göteborg ändrar inte det. 

Ibn Rushd har inte haft något verksamhetsavtal med Bellevuemoskén sedan 2018. Då moskéns förening är så viktig för staden så har Ibn Rushd föreslagit att ett verksamhetsavtal ska skrivas fram med Bellevuemoskén 2023, det är så Ibn Rushd jobbar med kvalité- och värdegrundsuppföljning samt föreningens egna bildningsresa. Detta har vi dock inte fått finansiering för i Göteborg.

Presskontakt:

Malin Novén, distriktschef Ibn Rushd Västra: 0702622859 eller malin.noven@ibnrushd.se

Extramaterial

230414 Ibn Rushds svar på politikens frågor

230323 Ibn Rushds svar på politikens frågor

230301 Ibn Rushds svar på politikens frågor

Previous Ines Merai hos Ibn Rushd fick Stockholms stads folkbildningsstipendium
Next ALFA – Svenska för alla

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar