”Ibn Rushd drog mig ur mörkret och ur dimman.”

Ines Merai, verksamhetsutvecklare: ”Ibn Rushd drog mig ur mörkret och ur dimman”

Bildningsresan stannar till i Stockholm med Medborgarskolan, ABF och Ibn Rushd studieförbund

Studieförbunden i samverkan genomför tillsammans med de tio studieförbunden en bildningsresa genom Sverige. Bildningsresan är en samtalsturné där studieförbunden möter och samtalar med politiker. Syftet är att visa exempel på studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

Ines Merai är verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd för Kvinnornas bildningshus i Flemmingsberg, ett verksamhetsexempel som lyfts fram under bildningsresa. I sin presentation understryker Ines att folkbildningens behov och samhällets satsningar behövs ”Det tar aldrig slut på problemen i Flemmingsberg.”. Hon tillägger att studieförbunden har en unik förmåga att bygga tillit och låta människor växa. Något som i sin tur skapar mervärden och ger ringar på vattnet som går långt utanför studiecirkelns ramar för både människor och samhället. Tack vare Ibn Rushds förankring i området och dess muslimska profil har Kvinnornas bildningshus blivit en självklar plats att samlas på för föreningslivet, polisen, socialtjänsten och många aktörer till. Genom att satsa på kvinnor har bildningshuset blivit en plats där alla känner trygghet. Ungdomsgrupperna har blivit ett särskilt populärt inslag på en ort där verksamhet för unga länge nedprioriterats. Ines delar med sig om den bergochdalbana som livet kan utgöra när man kommer till ett nytt land och vilket stöd man kan behöva både som ung och ny i Sverige. Möjligheten att utveckla sig själv och sitt ledarskap kopplar hon samman med en känsla av meningsfullhet och Ines menar att fler borde få chansen till en bildningsresa. Om sin egna resa, från utanförskap till verksamhetsutvecklare, säger Ines: ”Ibn Rushd drog mig ur mörkret och ur dimman”. (Se hela avsnittet här: https://youtu.be/WAprObZQvuk)

Bildningsresan pågår under sex månader och stannar på sex orter i hela landet. Samtliga tio studieförbund deltar på någon ort och visar upp sin verksamhet. Exempel på verksamhet är hämtade från de tio punkterna i Studieförbundens 2020-talsprogram. I samtalen deltar representanter från Riksdagens Kulturutskott.

Medverkande i ett samtal om hur bildning förenar Sverige den 7 mars med verksamhetsexempel från bland annat Ibn Rushd och Kvinnornas bildningshus:

  • Azadeh Rojhan Gustafsson, ledamot i Kulturutskottet (S)
  • Catarina Deremar, ledamot i Kulturutskottet (C)
  • Johan Fyrberg, tf ordförande Studieförbunden i samverkan
  • Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan
  • Annica Dahl, förbundssekreterare ABF
  • Alve Högman, förbundschef Ibn Rushd

Moderator: David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan

(Se hela avsnittet här: https://youtu.be/WAprObZQvuk)

Catarina Deremar (C) Kulturutskottet och Alve Högman, förbundsrektor Ibn Rushd
Studieförbundsrektorer samt ledamöter från riksdagens Kulturutskott
Johan Fyrberk, ny ordförande för Studieförbunden i samverkan

Previous Amnesty uttalar sig för Ibn Rushd
Next Lästips! Internationella kvinnodagen 2022

Andra artiklar