Information med anledning av covid-19

Information med anledning av covid-19

Att fortsätta folkbilda är viktigt både för vår hälsa som individer och för samhället i stort. Dock ska vi självklart göra rimlighetsbedömningar utifrån rådande situation med covid-19. Därför har vi på Ibn Rushd samlat information som hjälper er i era bedömningar.

Allmänt om covid-19 – information från Folkhälsomyndigheten
Riskbedömning av sammankomster
God handhygien – affisch att skriva ut

Det här gäller för studiecirklar på distans

En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansträffar eller i sin helhet på distans. Är distansinslagen av betydelse för studierna som helhet, rapporteras studiecirkeln som distanscirkel, även om mindre än 50 procent av tiden genomförts på distans.

Studiecirklar på distans kräver aktiva insatser från ledare och studieförbundsansvariga för att stödja gruppens och deltagarnas studiearbete. Gruppen ska ha ett digitalt forum där de möts och hur de möts ska beskrivas i cirkelns studieplan. Kommunikation och interaktivitet måste finnas både mellan ledare och deltagare och mellan deltagare. Studierna måste anordnas så att helhet och sammanhang kan skapas och så att kunskaperna kan prövas och bearbetas i ett öppet och fortlöpande samtal.

För studiecirklar som genomförs på distans gäller ytterligare villkor utöver dem som gäller för studiecirklar i övrigt:

  • För att räknas som deltagare måste man ha varit uppkopplad till ”studierummet”, där kommunikationen sker, minst en gång under de tre första veckorna av studiecirkeln. Deltagarna ska delta samtidigt, i en sammankomst med samma start- och sluttid. Detta gäller oavsett om verksamheten genomförs som fysisk träff, det vill säga med alla deltagare i samma rum, eller som distansträff då deltagarna kan finnas på olika platser.
  • I arbetsplanen ska studiernas mål och metoder i studiecirkelarbetet beskrivas. Det ska också finnas en beskrivning av forumet deltagarna möts i. Antal sammankomster ska anges, liksom hur många timmar varje sammankomst omfattar. Det ska framgå vad som huvudsakligen är tänkt att studeras vid varje delmoment/sammankomst.

Ledaren ska:

  • Bedöma vilka som deltagit i studierna. Detta baseras på deltagarnas aktivitet under tiden för varje sammankomst samt på deltagarnas läsande av andras inlägg på den gemensamma plattformen. En deltagare som endast efter att ett delmoment/en sammankomst avklarats läser inlägg, räknas inte som närvarande under just denna sammankomst. Deltagarna, samt antal studietimmar, ska noteras på närvarolistan.
  • Beräkna timmar med utgångspunkt i hur många timmar som studiecirkeln skulle ha omfattat i en ”vanlig” studiecirkel, ledarens avtalade tid samt deltagarnas kollektiva insats. Det ska finnas ett klart och rimligt samband mellan planen och den slutrapporterade cirkeltiden.

Studiecirkeln rapporteras i det distrikt som är huvudanordnare av all verksamhet som finansieras via folkbildningsanslaget, och i den kommun där distriktskontoret som anordnar verksamheten finns.

Ett digitalt verktyg som kan användas för studiecirklar på distans är Zoom. Där kan man dela skärm med varandra och interagera aktivt.

Previous Ibn Rushd presenterar åtgärdsplan efter Folkbildningsrådets studie
Next Workshop: Om Zoom på svenska, arabiska, somaliska eller turkiska

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar