Missade du Mänskliga rättighetsdagarna?

Zena och Ala i Ibn Rushd studieförbunds monter på Mänskliga rättighetsdagarna 2021. Foto: Emelie Weski
عربى

كانت جوتنبرج هي الدولة المضيفة عندما انطلقت أيام حقوق الإنسان في ديسمبر. كان موضوع عام 2021 هو الديمقراطية + حقوق الإنسان = حقيقي وكان محور العديد من المحادثات مدينة جوتنبرج نفسها. جوليد عبد الله ، المطور التربوي في جمعية ابن رشد الدراسية وأحد المنظمين ، يروي المزيد

Göteborg var värd när Mänskliga rättighetsdagarna gick av stapeln i december. Temat för 2021 var demokrati + mänskliga rättigheter = sant och i fokus för många samtal var Göteborg stad själv. Guled Abdullahi, pedagogisk utvecklare på Ibn Rushd studieförbund och en av arrangörerna, berättar mer:

MR-dagarna är ett folkbildningsarrangemang som stärker det demokratiska samtalet om vilket samhälle vi vill ha. Något vi är experter på som studieförbund.

I MR-dagarnas program lyser unga med sitt deltagande och strålkastarljuset riktas mot villkoren för mänskliga rättigheter globalt, så väl som lokalt. Ibn Rushd deltar med flera aktiviteter och storsatsar på personal i monterbåset som besökare kan rycka tag i för personliga samtal om folkbildningens syfte och möjligheter. Bland annat ställer Ibn Rushd ut på det så kallade Demokratitorget med projektet Haffla demokrati där deltagarna själva kan mingla och bidra med sina berättelser om yttrandefrihet genom att rita och skriva på en fem meter lång griffeltavla. Projektet Haffla demokrati pågår under hela år 2022 och människor uppmuntras att fortsätta delta i den digitala utställningen.

Ibn Rushd arrangerar även två seminariepunkter. ”Inkluderande demokrati”, ett seminarium om vem som får delta i vår demokrati och hur mänskliga rättighets-aktivister med minoritetstillhörighet i allt större utsträckning utesluts från demokratin. I samtalet möts aktivister och organisationer som utsatts för extremisering* och hindras från att delta i det demokratiska utrymmet. (Seminariet går att ses i efterhand här.)

Det andra seminariet, ”Civilsamhällets krympande utrymme” , samarrangeras med Antidiskriminieringsbyrån Väst om de lokala förutsättningarna för minoriteter i Göteborg. I samtalet finns representanter från funkisrörelsen, romska folkrörelsen och Ibn Rushd som lyfter fram flera kommunala utmaningar och möjligheter för att stärka arbetet för minoriteters mänskliga rättigheter. Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra och Södra deltar i panelen och lyfter bland annat folkbildningens roll som mötesplats för dialog och relationsbygge med det offentliga.

På MR-dagarna 2021 lyfter vi hur villkoren för de mänskliga rättigheterna ser ut i kommuner där det demokratiska utrymmet krymper. Kommuner behöver vara lyhörda till sitt lokala civilsamhälle. För man inte en dialog idag och är man inte beredd att ta tag i, eller ens se, sina egna strukturella hinder, så kommer man inte kunna fortsätta säga att man är en kommun som jobbar i linje med de mänskliga rättigheterna, säger Guled Abdullahi.

Guled Abdullahi , pedagogisk utvecklare på Ibn Rushd studieförbund och del av MR-dagarnas arrangörsgrupp. Foto: Emelie Asplund

Besök Ibn Rushds MR-dagar digitalt

Previous Se seminariet "Inkluderande demokrati" om extremisering
Next Internationella hijabdagen firas i Sundsvall 12 feb

Andra artiklar