Zana Muhammed kliver ned som ordförande

Zana Muhammad ställer inte upp för omval som förbundsordförande för studieförbundet Ibn Rushd på årsstämman den 17 juni.

Härmed meddelar Ibn Rushd att Zana Muhammad avslutar sitt engagemang i studieförbundet Ibn Rushds styrelse på årsstämman den 17 juni. Beskedet kommer efter sex år och tre mandatperioder i rollen som förbundsordförande.

Det är dags att lämna vidare stafettpinnen. Jag har haft en ovärderlig förstaparkettstol till Ibn Rushds utvecklingsresa. Det har varit otroliga år att få följa de första spadtagen, när Ibn Rushd växte fram ur studieförbundet Sensus. Till att idag vara en framträdande samhällsaktör som bidrar till och utvecklar demokratin, mänskliga rättigheter och modig folkbildning. Vi har lagt grunden för en helt ny generation unga ledare som aldrig annars hade fått en chans. Det gör mig stolt att flera av dessa unga ledare har vuxit upp i Ibn Rushds folkbildning och nu är redo att kliva in och ta utvecklingen av Ibn Rushd och muslimska civilsamhället vidare, säger Zana.

– Det gör mig stolt att flera av dessa unga ledare har vuxit upp i Ibn Rushds folkbildning och nu är redo att kliva in och ta utvecklingen av Ibn Rushd och muslimska civilsamhället vidare,

Läs hela artikeln i GP om hur eid-festivalen blev årlig tradition i Göteborg

Zana började på Ibn Rushd som förbundsordförande år 2017 och har sedan studieförbundets uppstart 2008 varit både ideell och anställd i olika roller i organisationen. Zana var med under den så kallade ”Sensus-tiden” då Ibn Rushd började som en idé och verksamhet inom ett annat studieförbund. Snabbt blev visionen om ett eget studieförbund början på en resa som pågår än idag. Ibn Rushd och Sensus första gemensamma projekt var ”Fredsagenterna”, en verksamhet som än idag har effekt på det civilsamhället. Projektet gick ut på att utbilda 100 muslimska ungdomar i islams fredsbudskap och lära ungdomar om föreningskunskap. Resultatet blev bland annat bildandet av Sveriges första muslimska fredsorganisation, SMFR – Sveriges Muslimer för Fred och Rättvisa. Inom projektet rustades deltagarna att både stärka andra ledare och bli bra ledare själva. Samma ledare har sedan dess gått vidare att forma och ha betydelse både för Ibn Rushd och flera andra muslimska organisationer och församlingar. Frågorna som var aktuella då har fortsatt följa Zanas ledarskap: hur väcker vi engagemang och hur bygger vi mer delaktighet som kan bidra till den positiva samhällsutvecklingen?

Man ska inte ”sticka under stolen med att det har varit kämpigt” säger Zana:

Islamofobin är utbredd och stark, men jag hade ingen aning om hur stark förrän jag blev ordförande för Ibn Rushd. Under mina år som förbundsordförande har jag märkt hur islamofobin delvis har fått härja fritt och normaliseras som en del av ett redan hårt samhällsklimat. Men när jag blickar tillbaka under mandatperioden ser jag också mycket energi och glädje. Människor som orkar fortsätta mötas och som står fast för demokratiska värden trots att de utsätts för fördomar, kränkningar och motstånd bara för sin identitet och tro. Efter alla osakliga granskningar vi gått igenom, parallellt med en sektorsöversyn av hela folkbildningen, så står våra föreningar trots allt kvar och vi är bara starkare.

Lyssna på podden "Ingen hinner fram": Veckans gäst är Zana Muhammad, ordförande i studieförbundet Ibn Rushd som i veckan nekades anslag från Göteborgs stad. Vad har egentligen hänt? Varför nekades de bidrag? Hur har relationerna mellan staden och dess religiösa minoriteter förändrats under åren? Ett samtal om interreligiositet, islam, IS-krigare och en allt mer misstänksam omvärld.

En av Zanas prioriteringar som förbundsordförande har varit att synliggöra det engagemang som finns inom det muslimska civilsamhället.

Många kommuner har ingen kontakt alls till exempel med församlingarna i den egna kommunen trots att mycket socialt arbete och annan verksamhet bedrivs där. Något som särskilt syntes under samordningen under pandemin. Utan att ta tillvara på all den kraft som finns i föreningslivet så nyttjar samhället inte alla sina resurser. Det är ett stort misslyckande för samhället att många av Ibn Rushds medlemmar utestängs från att delta i byggandet av den positiva samhällsutvecklingen, när de egentligen sitter på många av lösningarna, säger Zana.

Han understryker att det relationära arbetet internt inom det muslimska civilsamhället och med andra minoriteter har varit en fokusfråga för att förstärka och betrygga de mest utsatta relationerna och föreningarna.

Helt avgörande är att vi fortsätter stå upp för vår vision, att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det är en demokrati- och mänskliga rättighetsfråga. Alla som vill fortsätta utveckla Sverige i en positiv riktning kan söka sig till Ibn Rushd som kommer fortsätta ta de här frågorna på allvar, säger Zana.

 

Anna Waara, nytillträdd förbundschef sedan ett halvår och tidigare styrelsekollega till Zana berättar vad Zanas ordförandeskap betytt för organisationen:

Zana har betytt otroligt mycket för organisationen och mig personligen. Han har varit en av dem som lyft Ibn Rushd under alla de här åren. Utan honom hade Ibn Rushd aldrig tagit sig till den plats vi är idag. Idag är vi en stark samhällsaktör som bryter progressiv mark. För mig och för många andra har Zanas ledarskap inneburit ett ovärderligt stöd och en trygghet. Han har aktivt tagit steg för att professionalisera ett fortfarande relativt nytt studieförbund. I samverkan med andra studieförbund har han varit med och lagt avgörande pusselbitar i nya folkbildningsmodellen. Zanas bidrag kommer saknas men han har lagt en klok och trygg grund för nästa ledarskap att ta vid.

Ibn Rushds avgående förbundsordförande, Zana Muhammad:

Jag är så stolt över vad vi åstadkommit som styrelse. En av de saker som jag beslutade om tidigt var att vi måste satsa på unga tjejer. Idag är Ibn Rushd ett studieförbund som aktivt förstärker kvinnors engagemang och som organisation och medlemsrörelse har vi fler kvinnor på ledarposition nu än när jag började, både som anställda och som förtroendevalda. Genom att vi bättre speglar verkligheten i det muslimska civilsamhället så är vi nu mycket mer relevanta som studieförbund.

Zana kommer finnas kvar hos Ibn Rushd i en annan roll. Under sommaren tillträder han som distriktschef i Ibn Rushd distrikt Västra som nyligen fått förstärkning genom folkbildningsbidrag från Göteborg stad.

Previous Ordförande har ordet
Next <strong>Ibn Rushd väljer ny ordförande: Zainab Marrakchi</strong>

Andra artiklar