Kammarrätten slår fast: fel av Göteborg att hemlighålla dokument

Läs pressmeddelandet här eller på MyNewsDesk.

Följ också Ibn Rushds artikelserie om granskningen i Göteborg: Samlad bedömning

Pressmeddelande: Kammarrätten, Göteborg
Previous Del 2. Kostnadsersättningarna och de oönskade aktörerna
Next Politiker offer för terrorforskarnas bluff

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Editor review

Summary

Andra artiklar