Del 4. Göteborg: Riv beslutet & säg ja den 18 maj

Del 4. Göteborg: Riv beslutet & säg ja den 18 maj

 

عربى

ابن رشد يوجه انتقادات شديدة في جوتنبرج. لم تنجح مدينة جوتنبرج في معاملة نقابات الطلاب على قدم المساواة والتقييم العام ضد ابن رشد يفتقر إلى الأدلة.

Den 18 maj fattar Göteborg stad ett nytt beslut om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Men beslutet står i skuggan av en kritiserad granskning och samlad bedömning ledd av Socialnämnd centrum. Ibn Rushd kallar processen ett demokratiskt haveri och utrycker stark kritik mot Göteborg stads hantering av ärendet. I en artikelserie lyfter Ibn Rushd sin syn på den samlade bedömning som resulterade i ett felaktigt beslut att avslå bidrag till Ibn Rushd tidigare i år. Syftet är att belysa en väg framåt. 

 

Ibn Rushd riktar stark kritik mot Göteborg. Göteborg stad har inte lyckats behandla studieförbunden likvärdigt och den samlade bedömningen mot Ibn Rushd saknar belägg.

Oklarheter har inte med Ibn Rushd att göra

Göteborgs stad hävdar att den samlade bedömning ger belägg för att det finns en ekonomisk kedja där statliga medel går till ”oönskade” aktörer. Men det enda som tyder på det är endera, Göteborg stads missförstånd om hur demokratiutvecklande verksamhet och sektorsvanliga kostnadsersättningar fungerar. Eller endera rena ekonomiska redovisnings-luftslott. Göteborg stad upplevs ha omöjliggjort för den samlade bedömningen att landa i något annat än avslag.

”Den som väljer att kalla Ibn Rushds ekonomi “oklar” bör vara införstådd med var oklarheterna förekommer. Om de är något Göteborg stad bevisat så är det att muslimer måste stå till svars långt utöver vad som förväntas av någon annan. I slutändan drabbar inte det här bara Ibn Rushd utan allas demokratiska utrymme”, säger Zana Muhammad.

Riv upp beslutet

Ärendet i Göteborg påverkar oförutsägbarhet i relationen mellan civilsamhällesorganisationer och Göteborg stad. Det faktum att Ibn Rushd fått godkänt på sin ansökan om verksamhetsbidrag för samma år som de nu får avslag för. Samt att endast Ibn Rushd bland studieförbunden behövt genomgå en extern särskild granskning för att söka bidrag i staden. Dessa styrker att granskningen drivs av problematiska utgångspunkter och att den samlade bedömningen är mycket svag. Det finns alltså flera anledningar för staden att riva upp beslutet om avslag som man fattade den 23 februari och säga ja till bidrag för Ibn Rushd den 18 maj.

Det negativa beslutets konsekvenser

Flera kommuner signalerar att de är beredda att använda Göteborgs-ärendet som ett hävstångsärende. Redan innan beslutet tagits i Göteborg har en handfull kommuner tagit egna initiaitv att avfinansiera Ibn Rushd med referenser till Göteborg. Kristianstad fattade beslut om att avfinansiera Ibn Rushd redan den 4 februari med hänvisning till Göteborg. Utan att göra en egen granskning. Sannolikt kommer utvecklingen bara att öka i takt med att fler kommuner utvecklar sina egna demokratikrav utan att invänta demokrativillkorsutredningen som pågår nationellt.

De nationella demokrativillkoren är för tillfället stoppade med överhängande risk för att de bland annat allvarligt riskerar att kränka den personliga integriteten och bryta mot GDPR.

Previous Del 3. Göteborgs ekonomiska granskning är ett luftslott
Next Del 2. Kostnadsersättningarna och de oönskade aktörerna

Andra artiklar