Seminarium med trädgårdstema gav nya insikter

Seminarium med trädgårdstema gav nya insikter

Möten över religionsgränserna resulterar allt som oftast i att vi kommer varandra närmare och blir medvetna om det som förenar oss. I helgen var Ibn Rushd en av arrangörerna till det uppskattade interreligiösa seminariet ”Må min vän komma till sin trädgård”.

Mitt i den ljuvaste blomningstiden slog Sigtunastiftelsen upp dörrarna för årets interreligiösa seminarium i genderperspektiv. Ett 30-tal personer deltog i seminariet som hade trädgård och odling som tema.

En av dem var Sigtunabon Fatim Muslim som hade fått nys om evenemanget via sin svärfar.

– Han rekommenderade mig att delta eftersom jag är intresserad av trädgård och örter. Föreläsningarna uppmuntrade mig verkligen att själv börja odla och skapa en fin trädgård, men fick mig också att inse trädgårdens betydelse för oss människor och hur den kan föra oss närmare vår skapare, säger hon.

Trädgården är en återkommande metafor i religiös poesi. Genom historien har det dessutom ofta varit kvinnor som stått för trädgårdsskötseln och kopplingarna mellan tro, trädgård och kvinnor är många. Det var utgångspunkten för seminariet där flera föreläsningar ägnades åt att belysa odlingens roll i muslimsk, judisk och kristen tradition. Det fanns också tid för örtagårdsvandringar och gemensamma andakter.

Birgitta Thaning, som deltagit flera gånger tidigare, lovordar upplägget.

– De personer som kommer är alltid så öppna. Det finns en avspändhet, en vilja att förstå och en vilja att prata. Det leder till väldigt bra och givande samtal, säger hon.

Det bästa med de interreligiösa seminarierna är enligt Birgitta att tre stora religioner möts och får inblick i varandras kulturer och tankesätt. Och det finns, menar hon, många likheter att upptäcka.

– I grunden är det en inställning till det som är mer än vi förstår som vi har gemensamt. Att tala om det på ett öppet och icke-kritiserande sätt är otroligt värdefullt.

Också Fatim Muslim betonar vikten av att mötas över religionsgränserna. Hon ser det som en viktig motvikt mot de krafter i samhället som i stället vill separera människor från varandra på grund av tro.

– Möten för oss närmare varandra och får oss att inse att vi i grund och botten inte alls är så olika som vi kan tro. Den okunskap som finns om andra trosuppfattningar minskas vid sådana tillfällen. Interreligiösa möten lär oss att samarbeta så att vi tillsammans kan bli starkare och uppnå en bättre värld, säger hon.

Arrangörer till ”Må min vän komma till sin trädgård” var Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för judar och kristna, Ibn Rushd Studieförbund och Sensus Studieförbund i samarbete med Sigtunastiftelsen.

Text: Hanna Svensson
Foto: Samia Elamri

Previous Efter branden – nu manifesterar de för fred och trygghet
Next Arbetsmarknadsprojekt i Skåne i full gång

Andra artiklar