Unga aktivister vill förändra världen

Unga aktivister vill förändra världen

DEMOKRATIPROJEKT. Aktivistguiden har landat! Ibn Rushds demokratisatsning för ungdomar har under det senaste året pågått för fullt. Nu är slutprodukten här – en helt deltagarstyrd bok om medborgaraktivism som kan ligga till grund för nya studiecirklar. Kupolen frågade projektledaren Melody Farshin och de unga deltagarna vad de tar med sig från projektet.

Att umgås med varandra!

– Att få göra en bok!

– Att utmana sig själv!

– Att få bekräftelse på att aktivism faktiskt kan göra skillnad!

Deltagarna Sarah Mihaljevic, Iman Omer, Nadia Asbai och Yusuf Hussein har svårt att komma överens om vad som varit roligast och mest inspirerande med projektet Aktivistguiden.

Sedan december 2018 har de träffats en gång i månaden för att lära sig om medborgaraktivism. Nu är de alla medskapare till en bok som tagits fram utifrån deras egna reflektioner.

Projektet har finansierats av en särskild regeringssatsning på demokratiinsatser inom folkbildningen. Boken som är projektets slutprodukt är tänkt att fungera som inspiration och konkret guide för den som vill hitta nya, kreativa sätt att engagera sig demokratiskt.

– Aktivism är folkets talan gentemot beslutsfattarna och är ytterst nödvändig för att vi ska
få en värld där alla kan synas och ta plats,
säger Melody Farshin, projektledare för Aktivistguiden.

– I dag ser vi verkligen hur aktivism kan vara ett verktyg för att kräva ut sin rätt och säga ifrån när beslut fattas över våra huvuden. Flera nya rörelser som startat på nätet eller på gatorna har lett till faktisk samhällsförändring.

Under tiden projektet pågått har en rad spännande aktivister och föreläsare bjudits in för att prata om vitt skilda teman, som till exempel representation, aktivismens historia, styrelsearbete och Malcolm X.

Det är i dessa föreläsningar som boken tar sitt avstamp. Men det viktiga har inte varit att dokumentera allt som sagts – i stället har deltagarnas personliga reflektioner och minnen fått styra när de tagit fram sina olika texter.

Yusuf har till exempel skrivit om Rashid Musas föreläsning om Malcolm X:s livshistoria. Han berättar att han blev särskilt inspirerad av den och att den väckte många tankar.

– Det är aldrig för sent att leva ett bra liv, det finns alltid ljus i slutet av tunneln.

Projektledaren melody farshin menar att det har varit viktigt att inte komma med något uppifrånperspektiv. Deltagarnas egna önskningar och behov är det som har fått styra hur projektet har utformats.

– Det har varit viktigt för mig att bjuda in förebilder och stora namn från olika rörelser som en inspiration till ungdomarna. Det blir mer lockande när varje föreläsare talar utifrån egna erfarenheter.

Den 17 oktober lanserades Aktivistguiden i bokform med en releasefest i Ibn Rushds
verksamhetslokaler vid Medborgarplatsen.

Under releasefesten berättade deltagarna om studiecirkeln och om sina bidrag till boken.

Förutom att skriva de olika kapitlen har några av deltagarna också gjort andra insatser, till exempel har Sarah illustrerat omslaget och Yusuf skrivit en dikt.

Text: Karin Robérts   Foto: Sanna Lindberg och Mona Nechma

Previous Hadi Qasemi: "Konsten var det första språket jag lärde mig i Sverige"
Next Saadia Hussain: "Konst är en del av att vara människa"

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar