Faktaresistens hos ledande politiker i Göteborg när Ibn Rushd nekas bidrag

Faktaresistens hos ledande politiker i Göteborg när Ibn Rushd nekas bidrag

Pressmeddelande 210519

En majoritet av politikerna i Socialnämnd centrum i Göteborg har beslutat att neka Ibn Rushd bidrag som ges till alla statsbidragsberättigade studieförbund för 2021. Detta trots att förvaltningen som bereder ärendet har gjort en samlad bedömning att Ibn Rushd ska få bidrag på samma sätt som andra studieförbund i Göteborg. Det saknas sakliga skäl för politikernas beslut.

– Såväl Folkbildningsrådet som professor Erik Amnå genom sin studie När tilliten prövas, och nu även Göteborgs stads förvaltning har kommit fram till att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidrag till studieförbund, säger Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd.

Under den snart årslånga processen i Göteborg har politiker och tjänstemän ständigt fört fram nya krav som Ibn Rushd förväntas följa, trots att dessa aldrig antagits formellt av staden som regelverk för bidrag till studieförbund. Det är rättsosäkert och bryter mot kommunallagens princip om likabehandling.

– När vi visat att vi följer och har följt ett krav, eller att ett påstående om oss inte stämmer, dyker det upp ett nytt. Målstolparna flyttas om och om igen. Och att de nya reglerna tillämpas retroaktivt borde få alla vänner av lag och ordning att reagera, säger Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra.

Beslutet att neka Ibn Rushd bidrag fattades trots att Göteborgs stads förvaltning bedömer att Ibn Rushd har rätt till bidraget.

Politiker i Göteborg fattar alltså det här beslutet utan saklig grund. Ett av de rykten som fått fäste i Göteborg och i högerextrem media den senaste tiden är ett påstående om att Ibn Rushds distrikt Västra har anmärkningsvärt höga löner för sin personal. Det är bra exempel på vad som händer när man bildar sig en uppfattning på tesdrivna tredjehandskällor istället för att ta emot möjligheten till förstahandsinfo som vi om och om igen har erbjudit politikerna i Göteborg. Om någon brytt sig om att lyssna hade vi kunnat berätta att detta inte stämmer över huvud taget, och att det rör sig om en av en lång rad felaktigheter i ett yttrande från Göteborgs stads kunskapscenter mot organiserade brottslighet som används som fakta av de som vill neka Ibn Rushd bidrag.

På pappret ser det ut som att lönekostnaderna i distriktet ökat kraftigt mellan år 2018 och 2019 medan medelantalet anställda har minskat. Men det beror på att medelantalet anställda enbart räknar med fast anställda, inte tillfälliga anställningar och arvoderingar som ökade mycket i distriktet under 2019. Från 51 personer som fick någon form av lön eller arvodesutbetalning 2018 till 65 personer 2019.

– Det här hade dessa göteborgspolitiker lätt kunnat få reda på om de tackat ja till den dialog vi upprepade gånger bjudit in till, säger Malin Novén.

Dessa göteborgspolitiker slår istället knut på sig själva för att hitta en förevändning att neka Ibn Rushd bidrag trots att deras egen förvaltning inte hittat någon saklig grund för det. Moderaternas kommunalråd Nina Miskovsky som är ordförande för Socialnämnd centrum, menar att de har anledning att avslå bidrag till Ibn Rushd för att årets bidrag bygger på tidigare års verksamhet, år som Moderaterna menar att det har förekommit problem i föreningar som Ibn Rushd har samarbetat med.

– Nina Miskovsky och Moderaterna har missförstått grundläggande saker i hur fördelningsmodellen för statsanslagen till studieförbund är uppbyggd. Studieförbund får inte pengar för verksamhet i efterhand, utan får nya pengar varje år för det årets verksamhet, men storleken på bidraget avgörs till stor del av snittet av tidigare års utbetalda medel, säger Malin Novén.

Vissa av Göteborgspolitikernas yrkanden kopplade till beslutet skiljer sig också från hur samma politiker motiverar beslutet i media. Till exempel säger Socialdemokraternas kommunalråd Marina Johansson till Dagens Nyheter att Ibn Rushd bör bryta helt med sex föreningar, men vi har fått veta att i nämnden yrkar Socialdemokraterna på återremiss och efterfrågar “större tydlighet” från förvaltningen. När de verkliga skälen inte framgår av beslutshandlingarna blir det svårt att pröva dem rättsligt. Det är Socialdemokraterna och andra partier i Göteborg säkert medvetna om.

– Det är demokratin och föreningslivet i Göteborg som står som de stora förlorarna i detta haveri. Alla instanser med kunskap om folkbildning som ha analyserat vår verksamhet på djupet har kommit fram till att vi följer regler och riktlinjer för folkbildningen samt att det inte finns saklig grund att neka oss bidrag. Vi beklagar att en del av Göteborgs politiker är så här faktaresistenta, och vi beklagar att våra möjligheter att bidra till stärkt inkludering och demokrati i Göteborg nu beskärs som en konsekvens av beslutet, säger Alve Högman.

Pressfrågor:

Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra: malin.noven@ibnrushd.se 070-262 28 59

Alve Högman, förbundschef Ibn Rushd : alvehogman@ibnrushd.se 070-282 47 95

Previous Samlad bedömning del 5. Likvärdig risk för våldsbejakande extremism hos studieförbunden som i andra branscher
Next Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar