• Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?
  • Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?

Samlad bedömning del 6. Säger Säpo att Ibn Rushd har ett extremistproblem?

عربى

في الجزء السادس ، يبدد ابن رشد الأسطورة القائلة بأن سابو سيشارك مركز المعرفة الصورة السلبية لابن رشد.

Den 18 maj fattar Göteborg stad ett nytt beslut om bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Men beslutet står i skuggan av en kritiserad granskning och samlad bedömning ledd av Socialnämnd centrum. Ibn Rushd kallar processen ett demokratiskt haveri och utrycker stark kritik mot Göteborg stads hantering av ärendet. Därför lyfter Ibn Rushd sin syn på den samlade bedömning i en ny artikelserie. Varför borde beslutet om att stoppa bidrag till Ibn Rushd rivas upp? Och för det andra, hur tar sig samarbetet mellan Göteborg stad och Ibn Rushd vidare? I del 6 slår Ibn Rushd håll på myten om att Säpo skulle dela kunskapscentrums negativa bild av Ibn Rushd.

Säpo har aldrig uttalat att studieförbunden skulle vara miljöer med förhöjd risk för islamistisk extremism. Men kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg är av en annan uppfattning. 

Säpo står inte bakom Göteborgs samlade bedömning

I kunskapscentrums yttrande (SRN Diarienummer 0071/20) står det att myndigheter står bakom och bekräftar kunskapscentrums samlade bedömning att Ibn Ruhd skulle vara en islamistisk extremistmiljö. Rapporten gör explicita hänvisningar till Säpo i sitt redogörande för detta. Men vid närmare efterforskningar, inklusive formell begäran av yttranden eller handlingar från myndigheten så visar det sig att detta inte är sant. Säpo står inte bakom kunskapscentrum eller Göteborg stads samlade bedömning om Ibn Rushd. Trots detta har Göteborg stad alltså gjort stora ansträngningar för att ge sken av att Säpo varnar för studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd begär information från Säpo

Ibn Rushd tar sina kvalitetsrutiner på stort allvar, liksom anklagelser om våldsbejakande extremism. Därför begär Ibn Rushd i januari 2021 ut en lista på pågående eller avslutade ärenden om Ibn Rushd hos Säpo 2017-2020. Om Ibn Rushd är en miljö för extremism vill vi få kännedom om det, så att vi kan hantera det. Men till svar från Säpo får Ibn Rushd veta att det inte finns några sådana ärenden.

I Ibn Rushds förfrågan till Säpo ombeds Säpo bekräfta huruvida Säpo ställer sig bakom Göteborg stads kunskapscentrums rapport om Ibn Rushd. Rapporten drar nämligen allvarliga slutsatser om att Ibn Rushd skulle vara en miljö för våldsbejakande extremism med hänvisning just till att Säpo stödjer kunskapscentrums bedömning om Ibn Rushd, något som inte gått att läsa i några av Säpos rapporter. Säpo avslår förfrågan och menar att man varken kan bekräfta eller dementera yttrandet från kunskapscentrum eftersom det inte ligger i Säpos mandat att bekräfta eller dementera sådana rapporter.

Ibn Rushd begär ytterligare att Säpo ska lämna ut all den information som Säpo tillhandahållit till kunskapscentrum i Göteborg, så att Ibn Rushd kan hantera den om det finns några problem. Men Säpo avslår förfrågan igen och meddelar att det inte finns något material alls att ta del av.

”Det finns hos Säkerhetspolisen inte någon handling som motsvarar din begäran om att få ta del av kommunikation rörande det ovan nämnda yttrandet från Kunskapscentrum för organiserad brottslighet i Göteborg.”

Myndigheter, Säpo särskilt, står inte bakom kunskapscentrums bedömning fastän det är just vad kunskapscentrum hävdar. Göteborgs stads beslut om att avfinansiera Ibn Rushd baseras till stor del på kunskapscentrums yttrande som alltså saknar grund.

Andra kommuner har gjort likadant – inte sant

Kunskapscentrum går ännu längre och menar att andra kommuner har stoppat finansiering till Ibn Rushd på grund av Säpos negativa bedömning:

“Juni 2020 Eskilstuna kommun beslutar om stoppa utbetalning av kommunala bidrag. Man använder sig också av SÄPO: s uttalande och information i beslutsunderlaget.”

Men inte ens detta stämmer för Eskilstunas förvaltning föreslår 2020 att Ibn Rushd ska få del av bidraget, och beslutsunderlaget nämner inte Säpo över huvud taget.

Ibn Rushd, en demokratisk organisation

I Göteborg stads egen granskning bekräftar Göteborgs förvaltning att Ibn Rushd är en demokratisk organisation och att det inte finns några indikationer på något annat, se Göteborg stads tjänsteutlåtande inför beslutet den 23 februari och Göteborg stads tjänsteutlåtande inför beslut den 18 maj. I förfrågningar från Ibn Rushd har även Säkerhetspolisen gjort klart att det inte heller finns några pågående eller avslutade ärenden 2017-2020 som rör Ibn Rushd.

Previous Faktaresistens hos ledande politiker i Göteborg när Ibn Rushd nekas bidrag
Next Samlad bedömning del 7. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborg – ett säkerhetshot?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar