Remissvar

En god idé: ny bidragsmodell med fokus på kvalité

Ibn Rushd kommenterar remissen för ett förslag till ny bidragsmodell för studieförbunden. En modell baserad på kvalité kan vara fördelaktig för Ibn Rushds medlemmar. Men med modellen medföljer avgörande risk.

FRA-konsultation: erfarenheter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter

Publicerad: 30 jan 2023 Konsultation från EU:s myndighet för grundläggande rättigheter: civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter I den femte årliga FRA-konsultation om demokratiskt utrymme ombeds civilsamhällesorganisationer beskriva sina erfarenheter

Demokrativillkor eller villkorad demokrati

Förslag på nya villkor för stödet till civilsamhället presenteras samtidigt som politiken signalerar behov av hårdare kontroll. Det nya förslaget innebär att offentliga pengar lättare ska kunna strypas om det

Möjliga hål i rättskyddet mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung

Detta samråd är en del av en studie för att stödja arbetet med ett eventuellt EU-initiativ för att ta itu med potentiella luckor i det rättsliga skyddet mot diskriminering på

Förbud mot rasistiska organisationer ineffektivt och tandlöst mot islamofobi

Remissvar från studieförbundet Ibn Rushd med anledning av Justitiedepartementets förslag om förbud mot rasistiska organisationer. (SOU2021:27, Diarienummer: Ju2021/01818) Eller läs debattartikel på SvD:s hemsida: ”Nej till förbud mot rasistiska organisationer”

Region Stockholm föreslår ny strategi för studieförbunden

Remissvar från studieförbundet Ibn rushd med anledning av Region Stockholms “Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund” Dnr- kn 2020:1030

Remissvar: Statligt stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Ibn Rushd har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet från utredningen om Statligt stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. Ibn Rushd svarar på remissen utifrån sin roll som