Förbud mot rasistiska organisationer ineffektivt och tandlöst mot islamofobi

Remissvar från studieförbundet Ibn Rushd med anledning av Justitiedepartementets förslag om förbud mot rasistiska organisationer. (SOU2021:27, Diarienummer: Ju2021/01818) Eller läs debattartikel på SvD:s hemsida: “Nej till förbud mot rasistiska organisationer”

Region Stockholm föreslår ny strategi för studieförbunden

Remissvar från studieförbundet Ibn rushd med anledning av Region Stockholms “Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund” Dnr- kn 2020:1030