Region Stockholm föreslår ny strategi för studieförbunden

Region Stockholm föreslår ny strategi för studieförbunden

Remissvar från studieförbundet Ibn rushd med anledning av Region Stockholms “Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund” Dnr- kn 2020:1030

2021-04-30-Dnr-kn-20201030-Ibn-Rushd-studieförbund

Andra artiklar