I samband med studien När tilliten prövas 2019 tog Ibn Rushd studieförbund fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har sedan dess ingått i en särskild uppföljning av Ibn Rushd av Folkbildningsrådet. Men nu kommer nya besked. Den 13 december 2021 fattade Folkbildningsrådet beslut att uppföljningen fortsättningsvis kommer ingå inom ramen för ordinarie uppföljning.

Folkbildningsrådet beställer 2019 en studie om Ibn Rushd, framtagen av Erik Amnå. Rapporten resulterar i flera viktiga iakttagelser av Ibn Rushd internt som organisation och som aktör i samhället. Med utgångspunkt i studiens iakttagelser tas i september samma år beslut att begära in en åtgärdsplan från Ibn Rushd. Åtgärdsplanen har sedan dess använts som ett viktigt styrdokument och verktyg för att uppdatera organisationen.

I åtgärdsplanen hittas bland annat ett förstärkt jämställdhetsarbete, nya demokratisatsningar och exempelvis satsningar både inåt och utåt i rörelsen på en mer proaktiv och tillgänglig organisation utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Folkbildningsrådet har under tiden följt Ibn Rushds utveckling i ett särskilt uppföljningsarbete.

Men den 13 december 2021 kom den särskilda uppföljningen till sitt slut i och med Folkbildningsrådets nya beslut. Ibn Rushd har fullgott fullgjort åtgärdsplanen och vidare kommer årlig granskning ske inom ramen för ordinarie rutiner för studieförbunden.

”Folkbildningsrådet konstaterar att arbetet med åtgärdsplanen fortskrider. Folkbildningsrådet konstaterar dessutom att det är ett ambitiöst och angeläget arbete som genomförs.”

Med detta avslutas den särskilda granskningen och Ibn Rushd anses ha fullgott visat att de fullgör nödvändiga åtgärder och ansvarsåtaganden.

”Vi är mycket glada att vi nu kan fortsätta med vårt arbete ännu starkare. Många har väntat på det här. Folkbildningen ska vara modig och öppen för alla. Åtgärdsplanen har gjort Ibn Rushd ännu mer redo för framtidens utmaningar.”, säger Alve Högman, förbundsrektor på Ibn Rushd studieförbund.

Alve Högman, förbundsrektor på Ibn Rushd studieförbund.

Förtydligande från Folkbildningsrådet
28 april 2020 skickar Folkbildningsrådet ut ett förtydligande till Sveriges kommuner och regioner med anledning av studien.

”En del kritiker hävdar att det skulle finnas kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet och att rapporten När tilliten prövas fastslår detta samband. Det stämmer inte. […] Folkbildningsrådets styrelse konstaterar att Ibn Rushd fyller en viktig funktion i samhället och har inte funnit skäl att ompröva statsbidraget till studieförbundet.”

Läs mer i Folkbildningsrådets brev.Previous Volontärer sökes till MR-dagarna
Next Se seminariet "Inkluderande demokrati" om extremisering

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar