Förtroende – ny efterlängtad styrelsehandbok

Förtroende – ny efterlängtad styrelsehandbok

Sedan början av året finns Förtroende! – Handbok för styrelsearbete att beställa. Det är en ny, heltäckande guide till allt den som är förtroendevald i föreningslivet behöver tänka på. Intresset för handboken har varit stort.

Att stärka det svenskmuslimska föreningslivet är en viktig del av Ibn Rushds uppdrag. Sedan länge håller studieförbundet utbildningar i föreningsteknik, till exempel för de som valts till ordförande, sekreterare eller kassör. Ett heltäckande studiematerial har dock saknats.

– Vi har sedan tidigare ett material  om styrelsearbete och ett som heter Jämställt föreningsliv, men vi upplevde ändå att det fanns ett behov av ett nytt och mer komplett material, säger Mona Nechma, studiematerialansvarig på Ibn Rushd och utbildad lärare.

Den nya handboken är skriven dels av henne själv, dels av de fristående skribenterna Mimmi Thorneus och Sara Thiringer. Boken som består av tolv kapitel spänner över allt från styrelsearbetets praktiska grunder till de större, strukturella frågorna – som hur man ser till att arbetet i styrelsen blir inkluderande, hur man skapar engagemang i sin förening och hur man gör olika typer av omvärldsanalyser.

Det sistnämnda är något Mona Nechma tror kan vara särskilt användbart för Ibn Rushds medlemsföreningar.

– Vi samlar ju många föreningar som jobbar med minoriteter och minoritetsfrågor på olika sätt. Det händer att vissa av dem hotas eller riskerar att få sina bidrag indragna till exempel. Då finns det idéer och verktyg i den här boken som man kan använda sig av i sitt förebyggande arbete, säger hon.

Under våren tas en ny styrelseutbildning fram som kommer att ha det nya materialet som utgångspunkt. Det blir en utbildning med många interaktiva inslag, såsom rollspel där den som är ny som förtroendevald får prova på olika roller och situationer man kan komma att ställas inför.

– Den som suttit i en styrelse ett tag får i stället möjlighet att utvecklas och till exempel reflektera över sitt ledarskap och andra saker som kan vara viktiga i en förening, säger Mona Nechma.

Överlag är den nya handboken mycket bred och innehåller matnyttigheter för alla – styrelserävar såväl som nybörjare, medlemsföreningar hos Ibn Rushd såväl som helt andra föreningar.

Det går att använda den som uppslagsbok och till exempel börja varje styrelsemöte med att reflektera över ett visst avsnitt eller några utvalda frågeställningar.

– Det finns också mallar längst bak i boken som man kan kopiera och använda sig av om man är osäker på hur en dagordning, ett protokoll eller en verksamhetsplan ska se ut, eller så kan man använda dem som inspiration, säger Mona Nechma.

Trots att styrelseutbildningen ännu inte dragit i gång i sin nya form har efterfrågan på Förtroende! varit stor, berättar hon.

– En viktig faktor tror jag är att det här inte är så allmän kunskap som man kanske tror. Det är verkligen inte alla som vet hur man skriver ett protokoll, vad stadgar är eller hur man håller ett årsmöte i en förening. Sedan tror jag verkligen att det funnits ett behov av en heltäckande och pedagogisk handbok. Vi är verkligen stolta över att vi kan erbjuda det nu.

Text: Hanna Svensson

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 1/2019. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Previous Ledare: I islams gryning var kvinnor ledare
Next MUCF: "Vi granskar alla efter samma principer"

Andra artiklar