MUCF: “Vi granskar alla efter samma principer”

MUCF: “Vi granskar alla efter samma principer”

I Kupolen nummer 1/2019 berättar vi i flera artiklar om tvisten om Sveriges unga muslimers statsbidrag. Vi bad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att berätta om sin syn på saken. Chefsjurist Lotta Persson svarade så här i ett mejl till oss.

“Eftersom vi har beslutat att överklaga men inte ännu har utvecklat varför inför domstolen kan jag inte gå in i detalj på det ännu. Vår bidragshantering ska vara, och är, transparent och rättssäker. Som statlig myndighet ställer vi givetvis samma krav på alla organisationer som ansöker om statsbidrag. Vi granskar alla organisationer efter samma principer och granskningen anpassas till de uppgifter vi har. MUCF har under de senaste åren utvecklat tillämpningen av de regler som styr bidragsgivningen. En allmän åtstramning har skett och den gäller för alla organisationer som söker statsbidrag genom oss. En anledning till åtstramningen är att några organisationer som har sökt stöd inte har haft ärliga avsikter. Vi har också justerat tillämpningen av det demokrativillkor som ska vara uppfyllt hos alla organisationer för att kunna få bidrag. MUCF har sedan 2016 avslagit ansökningar från fyra organisationer med hänvisning till brister i förhållande till demokratikriteriet: Sveriges unga muslimer (SUM), Sverigedemokratisk ungdom (SDU), Polska kongressen samt Kurdiska rådet.
Även SSU fick räkna bort föreningar då de hade föreningar som inte uppfyllde kraven i förhållande till demokratikriteriet. Omständigheterna i dessa ärenden har varit olika, men utredningen och bedömningen har gjorts på samma sätt oberoende av vilken organisation det har gällt.”

Foto: Felix Oppenheim

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 1/2019. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Läs mer om tvisten mellan SUM och MUCF:

SUM:s jurist: Var och en har rätt till likabehandling

Dags för bokslut för Rashid Musa

Andra artiklar

Ledare: Ta chansen – höj din röst

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Vi får då möjlighet att välja de politiker och de partier vi vill ska styra våra kommuner, län och riksdag. Sverige

Ledare: Folkbildning mot extrema idéer – civilsamhället kan göra skillnad

De extrema idéerna är på frammarsch. Idéer som upphöjer den egna gruppen över allt annat och projicerar alla negativa föreställningar man har mot ”den andre”. Idéer som alltid varit grunder

Val 2018 – så tycker partierna

Den 9 september är det val i Sverige. Då väljer vi vilka som ska representera oss de närmaste fyra åren i riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Genom att rösta på de