SUM:s jurist: ”Var och en har rätt till likabehandling”

SUM:s jurist: ”Var och en har rätt till likabehandling”

I två och ett halvt års tid har juristen Silas Aliki jobbat gratis med SUM:s bidragstvist. – Som jurist anser jag att var och en har rätt till likabehandling inför lagen och misstänker man att det inte varit så i ett fall bör det prövas, säger hen.

Det är många timmar som Silas Aliki lagt ner på fallet tillsammans med SUM:s styrelse. De juridiska frågeställningarna har enligt hen varit så komplicerade att det hade varit svårt att ta sig an dem utan juristutbildning.

– Det är i sig tankeväckande eftersom vår demokrati bygger på att myndighetsbeslut ska vara sakliga, gå att överklaga och lätta att förstå, säger hen.
MUCF har till skillnad från SUM lagt ut pengar på tvisten. En konsult arvoderades för att ta fram den rapport som låg till grund för det andra avslagsbeslutet våren 2018.

– Det är intressant att ställa frågan varför man använder skattemedel till en sådan här process, säger Silas Aliki.

Hens bild är att kärnan i ärendet är vad begreppet ” demokratins idéer” egentligen betyder. Att man ska leva upp till dessa idéer är ett krav för att få bidrag från MUCF, men det finns i dag inget konkret som visar på vad det innebär.

– En statlig utredning pågår som ska handla om det och ge vägledning, men det finns ingen praxis.

Att denna praxis saknas talar enligt Silas Aliki för att kammarrätten kommer att pröva MUCF:s överklagan.

– Men det återstår att se om man vill invänta lagstiftarens utredning.

Det som också är centralt är att MUCF låtit SUM:s demokratiska ansvar sträcka sig mycket långt – till vad enskilda medlemmar gjort i sociala medier, i vissa fall. Den linjen underkändes av förvaltningsrätten.

– Det rätten har sett är också att SUM vidtagit åtgärder i alla fall som tagits upp. Det har inte varit tydligt vad de borde ha gjort mer.

Att det händer problematiska saker i en civilsamhällesorganisation ligger enligt Silas Aliki inom ramen för hur civilsamhället fungerar. Det viktiga är hur det hanteras när det blir känt.

– Man kan inte räkna med att ingen enda medlem ska göra något konstigt en enda gång. Så funkar inte civilsamhället. Skulle man granska alla organisationer finns det mycket konstigt som skulle komma upp.

Medan MUCF menar att alla granskas efter samma principer är det många inom SUM som upplever att deras organisation blivit särskilt hårt åtgången. Förutom resursfrågan ser Silas Aliki ytterligare en sak som gör fallet anmärkningsvärt – att en del av underlaget för MUCF:s första avslag bestod av åsiktsmaterial ur tidningar.

– Det är möjligt att MUCF känner till fler fall, men mig veterligen har det inte förekommit att man nekat andra ungdomsorganisationer bidrag på grund av det. Det är en oerhört relevant rättssäkerhetsfråga hur våra domstolar förhåller sig till att man myndighetsutövar baserat på ledartexter.

Text: Hanna Svensson
Foto: Carla Orrego Veliz

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 1/2019. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Läs mer om tvisten mellan SUM och MUCF:

MUCF: Vi granskar alla efter samma principer

Dags för bokslut för Rashid Musa

Previous MUCF: "Vi granskar alla efter samma principer"
Next Dags för bokslut för Rashid Musa

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar