Imam som demokratibärare – ny utbildning!

Publicerad 230531

Nu kommer tredje delen av den populära kompetensutvecklingen för imamer! Temat är demokrati och organisering. 

Utbildningen riktar sig främst till muslimska skriftlärda och imamer men även till föreningsföreträdare och aktiva muslimska socialarbetare och är ett viktigt steg för att stärka delaktighet,  engagemang och rättssäkerhet kopplat till församlingarna. Många moskébesökare söker ett meningsfullt sätt att engagera sig på sin fritid och vill veta mer om hur man kan aktivera sig i föreningslivet och genom sin församling. Samtidigt är en rad grundlagsfrågor och mänskliga rättigheter kopplade till församlingarnas verksamhet som företrädare behöver känna till för att exempelvis förstå vilka krav och rättigheter som finns för ett registrerat trossamfund.

Därför anordnar Ibn Rushd studieförbund en ny delutbildning inom ramen för kompetensutvecklingen för imamer, lärda och socialarbetare med syfte att ge en översikt över Sveriges grundlagar, frågor som rör mänskliga rättigheter och religiöst samfundsliv. Utbildningen kommer bland annat behandla skyddet för religionsfriheten i Sverige och den ställning som trossamfund har utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Andra områden som utbildningen kommer beröra  handlar om de regler som rör statligt stöd till trossamfund och de krav som lagen ställer för att registrera trossamfund och andra organisationer.  

Forskare en av utbildningsledarna

En av utbildningsledarna är Mosa Sayed som är docent i internationell privaträtt och arbetar som universitetslektor vid den Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Mosa Sayeds forskning fokuserar på de rättsliga utmaningar som följer Sveriges utveckling de senaste årtiondena till ett alltmer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Mosa Sayed undervisar och bedriver forskning om svensk juridik, islamisk rättstradition och normkonflikter som kan uppstå i mötet mellan islamisk och svensk rätt.

Bakgrund

Ibn Rushd Studieförbund som står bakom utbildningen jobbar med att stödja sina medlemsorganisationer genom att bland annat erbjuda olika typer av målgruppsanpassade kompetensutvecklingsprogram. Imam som demokratibärare är tredje utbildningstillfället av fyra. Det första utbildningstillfället, Imam som socialarbetare, berörde teman vigselrätt, socialtjänsten, hedersförtryck och hedersrelaterat våld, samt våld och dess konsekvenser. Medan den andra utbildningen, numera kallad för Imam som familjerådgivare, berörde temat familjerätt.  

Nu är det dags att bjuda in till det tredje utbildningstillfället, Imam som demokratibärare, som behandlar ämnet demokrati och organisering.  

Imam som demokratibärare (fullbokat)

Imam Ali Center, lördag den 3 juni 2023

Riktad kompetensutveckling

För muslimska skriftlärda, imamer, föreningsföreträdare och aktiva muslimska socialarbetare. Kontakta oss för att få veta mer!
Klicka här

Imamen som demokratibärare. Ny utbildning om demokrati och organisering i ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle.

Previous Ibn Rushds vision
Next Ordförande har ordet

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar