Ibn Rushds vision

Ibn Rushds vision

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi strävar efter att vara en stark aktör i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle och tar tydligt ställning för mänskliga rättigheter och mot rasism som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper. Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt, människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser.   

Ibn Rushd tror starkt på att nyckeln till att utveckla Sverige och att lösa problemen i samhället är genom folkbildning. Med folkbildning som verktyg kan studieförbundet bygga förståelse och broar samt bilda människor och utveckla samhället tillsammans. Det är mer viktigt än någonsin att stå på samma sida och fokusera på att bilda samhället.    

Previous ALFA – Svenska för alla
Next Imam som demokratibärare - Kompetensutveckling för imamer

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar