Ledare: Vi gör skillnad med vår folkbildning

Ledare: Vi gör skillnad med vår folkbildning

Jag började arbeta på Ibn Rushd hösten 2011. Innan jag blev rektor var jag verksamhetsutvecklare och fick den stora förmånen att arbeta med en mängd spännande projekt, till exempel om hederskulturen i svenska hem och muslimskt miljöengagemang. När jag kom till förbundet höll vi också på att avsluta det stora projektet Forix – Förorternas Riksdag som verkligen satte Ibn Rushd på kartan. Ambitionen var att samla de nya sociala rörelserna i förorterna och på så vis skapa en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och organisering, detta för en grupp som systematiskt marginaliserades.

Under mina år på Ibn Rushd har kvalitetssäkringen fått hög prioritet. Som studieförbund med muslimsk profil i ett allt mer polariserat samhällsklimat är förväntningarna på oss enorma och felmarginalerna obefintliga. Något jag känner stor stolthet över är att varje gång en extern granskare från en bidragsgivande myndighet eller kommun genomför en granskning eller kontroll av våra kvalitativa rutiner så får vi nästan uteslutande beröm.

Men den hårda kontrollen har också sina nackdelar. Att det civila samhällets stora riksförbund förvandlas till byråkratiska kontrollmekanismer riskerar på sikt att ta död på den idéburna sektorns själ. Ett dilemma som jag känner att vi många gånger fått klura över ensamma, utan större uppbackning från resten av sektorn. Ibn Rushds grunduppdrag har handlat om att med folkbildning som verktyg dels stärka den heterogena muslimska gruppen med demokratiskt deltagande och identitetsskapande, dels stärka samhället i stort genom att minska trösklar och klyftor. Det har visat sig vara mer radikalt än man skulle kunna tro. När minoriteter löper gatlopp i den etablerade politiska debatten och när demokratin hotas av extremism av olika slag så blir det plötsligt provokativt att värna en demokrati som inkluderar alla.

Inte desto mindre ser jag hur vi hela tiden lyckas. Jag ser det i mina möten med ungdomar som fått möjlighet att stärkas i sin religiösa identitet i studiecirklar och på så vis klarar av integrationen i samhället utan att göra avkall på sin muslimskhet. Jag ser det i sättet shiitiska och sunnitiska företrädare samsas på när vi håller förbundsstämma. Jag ser det i vår kompetenta, mångspråkiga och mångkulturella personalstyrka, i de imamer och lokala ledare som vi rustat med verktyg i kampen mot våldsbejakande extremism och i stoltheten hos deltagarna i stora evenemang såsom Arabiska bokmässan och Muslimska familjedagarna.

Vi gör skillnad. När jag blickar tillbaka på de här åren känner jag mig glad och stolt!

Text: Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 2/2019. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Previous Ramadan – mycket mer än fasta
Next Så firades Eid al-Fitr i Botkyrka

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar