Nytt utbildningsmaterial ska hjälpa vuxna utan skolbakgrund

Nytt utbildningsmaterial ska hjälpa vuxna utan skolbakgrund

Vuxna utan skolbakgrund har andra inlärningsförutsättningar jämfört med de som har haft möjlighet att gå i skolan som barn. Nu presenterar Ibn Rushd ett nytt material för cirkelledare som möter deltagare som ännu inte kan läsa och skriva. 

Under skoltiden lär man sig mer än att läsa och skriva. Man utökar exempelvis sitt ordförråd, utvecklar sitt abstrakta tänkande och tränar upp sitt arbetsminne. Har man då inte haft möjlighet att ett gå i skolan som barn har man heller inte kunnat utveckla dessa förmågor på samma sätt som de som har haft den möjligheten.

– Det finns flera saker man behöver tänka på i mötet med vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. I projektet har vi, utifrån de specifika inlärningsförutsättningarna, samlat fakta, metoder och övningar i en innehållsrik handbok, som stöd till att utforma innehållet i studiecirklar efter gruppen behov och förutsättningar, säger Anita Utterström, projektledare på Ibn Rushd och ansvarig för ALFA – Svenska för alla.

Flera studieförbund i samarbete

Som ny i Sverige är det nödvändigt med tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i olika vardagssituationer, komma in på den svenska arbetsmarknaden och för att kunna vara aktiv och delaktig i samhället. Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet och Ibn Rushd, som även är projektägare.
Det finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för det som kallas TIA, Tidiga insatser för asylsökande. Projektet har bland annat utvecklat metoder, material och genomfört digitala heldagsutbildningar för över 80 ledare inom folkbildningen som möter deltagare utan skolbakgrund.

Handbok tillgänglig för nedladdning

I handboken ALFA – Svenska för alla kan man till exempel läsa om deltagarnas förutsättningar och rollen som cirkelledare. Hur kan man förbereda sig? Vad är viktigt att tänka på? Vilka språkövningar passar bäst? Handboken är uppdelad i tre delar. En faktadel, en övningsdel med tio teman och 105 övningar samt ett kopieringsunderlag med ord- och bildkort. Projektet har även utvecklat en särskild webbapp som komplement till övningarna i handboken. Med hjälp av webbappen kan deltagarna träna på ord och uttal i sina mobiler.

Här finns materialet tillgängligt i PDF-format.

Webbinarium 17 februari

Den 17 februari anordnas ett webbinarium tillsammans med branschorganisationen Studieförbunden om projektet, handboken och folkbildningen som resurs för vuxna utan skolbakgrund.

Här kan du läsa mer om webbinariet och anmäla dig. 

 

Andra artiklar