En studieresa till Bosnien (2017) – en resa om förlorat liv men vunnen bildning

En studieresa till Bosnien (2017) – en resa om förlorat liv men vunnen bildning

Ibn Rushd Studieförbund vill verka för att historien om Bosnien ska få nödvändig vikt i historien och läroböckerna. Vi belyser den rika historien och besöker viktiga städer och platser för inbördeskriget. Staden Srebrenica har ett särskilt fokus, här kommer vi att få ta del av vittnesmål från överlevande och lära oss mer om skeendena kring folkmordet mot bosniska muslimer som ägde rum i juli 1995.

Detta folkmord i modern tid är dessutom ett unikt exempel på hur islamofobi tillsammans med propaganda utvecklades till islamhat med etnisk rensning och folkmord som konsekvens. Det som låg bakom detta har många likheter med det som finns bakom det hat och intolerans som finns idag.

Genom studiebesök, föreläsningar och kontakt med lokalbefolkningen kommer du som deltagare får även möjlighet att reflektera över frågor som antirasism och mänskliga rättigheter.

Resan kommer att ske mellan 6 och 9:e september 2017. Det kommer även att hållas ett obligatoriskt informationsmöte innan resan den 31:a augusti och ett uppföljningsmöte efter resan.

Vi söker dig som har intresse för mänskliga rättigheter och den antirasistiska kampen eller arbetar med detsamma. Du ska ha ett intresse för folkbildning som verktyg för samhällsförändring. Du ska vara villig att samarbeta med oss och våra medlemsorganisationer för att aktivt bidra till arbetet för mänskliga rättigheter och mot rasism/nationalism.

För att delta på resan ska du:

  • Vara minst 18 år
  • Ha svenskt medborgaskap och ett giltigt
  • Helst inte ha besökt Srebrenica

Anmälan

Lämna in en intresseanmälan senast 14:e augusti 2017 med kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, adress, personnummer, telefon och e-postadress. Observera att ditt för- och efternamn ska skrivas som det står på ditt pass.

Du ska också skicka med ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse för frågorna och hur du skulle vilja jobba vidare med frågorna efter resan.

Urval

Ibn Rushd kan komma att göra ett urval bland ansökningarna om antalet ansökningar överstiger antalet platser på resan. I urvalet prioriterar vi personer som vi bedömer kommer ha störst nytta av resan och störst intresse av att fortsätta arbeta med de frågor som resan berör.

Priser

Aktiva inom Ibn Rushds medlemsorganisationer 2,500 kronor
Organisationer/myndighet/övriga 5,000 kronor

I priset ingår resa tur och retur från Arlanda, logi och mat i Bosnien, lokaltransport i Bosnien, entréavgifter till muséer.

Deltagarna kommer att få mer information om resan, programmet och det praktiska arrangemanget. Om du har övriga frågor vänligen kontakta Mohamed Temsamani på 0721680555 eller mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Previous Ibn Rushd var på plats på politikerveckan i Järva
Next Eidfestival i naturskön miljö

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar