Valambassadörer väckte engagemang

I slutet av maj var det EU-val och det svenska valdeltagandet ökade, om än från ganska låga nivåer. För Ibn Rushds räkning höll 20 valambassadörer i minst en workshop var på olika håll i landet – en del av samarbetsprojektet Jag tror på min röst.

Xassan Maxamad gestikulerar engagerat framme vid whiteboarden. Det är den tredje workshopen han håller i hos Dalsan, en av Ibn Rushds medlemsföreningar som har sin bas i stadsdelen Bergsjön.

Enligt Xassan Maxamad har uppslutningen varit lika god varje gång.

– Varje gång kommer det nya deltagare. Det har också varit många som berättat att de förtidsröstat efter workshopen. Det är glädjande, säger han.

Xassans workshop utgår från en handledning som Ibn Rushd tagit fram och som används av alla ambassadörer i projektet. Det är de tre studieförbunden Ibn Rushd, Sensus och Bilda som tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) genomför satsningen.

Xassan Maxamad är en van cirkelledare och har tidigare fått pris som årets folkbildare av Ibn Rushd distrikt Västra. I publiken får han bland annat i gång diskussioner om de många olika områden där EU har stort inflytande, till exempel klimatpolitik och rörlighet över gränser.

– Ungefär 50-60 procent av alla lagar som stiftas i Sverige kommer från EU. Därför är det jätteviktigt att alla som har rösträtt använder den, säger Xassan.

För honom och Dalsan var det självklart att hoppa på valsatsningen.

– Vi försöker vara en samhällsnyttig förening som engagerar våra medlemmar. Därför är vi väldigt glada för vårt goda samarbete med Ibn Rushd.

Jag tror på min röst har överlag varit ett lyckat projekt där sammanlagt 75 valambassadörer knutits upp av de tre studieförbunden och myndigheten SST tillsammans.

Shugri Adam, en av deltagarna i Göteborg, hade bestämt sig för att rösta – men inte hur.

– Mycket är dåligt och vi måste göra någonting. För oss som har barn är det också viktigt att tänka på dem, sa hon.

Text: Hanna Svensson
Foto: Hanna Svensson & Mona Nechma

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 2/2019. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar

Studiecirkel med personlig utveckling i fokus

Hur når man dit man vill i livet, och hur ska man göra för att må så bra som möjligt där man är? De frågorna har stått i fokus för

Oklart vilka konsekvenser EU-dom om slöja på jobbet får i Sverige

Två domar från EU-domstolen om kvinnor som fått sparken för att de haft slöja på jobbet kan förändra synen på vad som utgör diskriminering på arbetsmarknaden. Många muslimska kvinnor med

Krönika: Mina trossyskon skapar vägar mellan hjärtan

I våras släppte Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan, Profetisk diakoni – en bok om att som kyrka stå på de förtrycktas sida. Här skriver hon om trons viktiga roll i