Vår vision

Vår vision

Muslimer är och har alltid varit en del av Sverige.

Ibn Rushd studieförbund vill att människor ska kunna vara praktiserande muslimer och aktiva i det svenska samhället på samma gång. Det betyder att vi arbetar mot allt förtryck, hat, våld och diskriminering.

Genom folkbildning jobbar vi aktivt med att skapa plattformar, engagemang och bryggor för att muslimer ska delta och leva i det svenska samhället på lika villkor.

Med islam som värdegrund arbetar vi aktivt för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och folkbildning.

Uppdrag

Ibn Rushds uppdrag är:

Att stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.

Att med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

Att skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser.

Kärnvärden

Vår värdegrund och målsättning finns i våra fyra kärnvärden. De fungerar som riktlinjer och hjälp i vårt vardagliga arbete:

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark tradition i den muslimska kulturen och i islam. I mötet kan nyfikenhet skapas, fördomar kan förebyggas och rättigheter kan säkras. Därför ska dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över religionsgränser, kulturella skillnader och språkliga barriärer ska överbryggas.

Reflektion är viktig i alla vår verksamhet. Det måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, det existentiella tänkandet, dialogen och det egna växandet. Vår verksamhet är öppen för alla. Grunden för vår folkbildningsverksamhet är den egna utvecklingen som sker genom reflektion, oberoende av vem man är.

Stolthet över sig själv och den identitet man har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla känna. Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att vara stolt svensk och muslim. Ett viktigt uppdrag är att stärka den svenskmuslimska identiteten och därför prioriteras verksamhet som stärker den muslimska gruppens egenmakt och stolthet.

Förändring är centralt för folkbildning vare sig det sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser negativa tendenser eller fenomen omkring oss så strävar vi efter förändring. Det kan vara större förståelse mellan muslimer och icke muslimer, stärkta rättigheter för utsatta minoriteter eller att problematisera normen att dricka alkohol. Förändring kan också innebära att en individ får större kunskaper, blir mer engagerad eller blir rik på nya erfarenheter.

Grundsyn

Ibn Rushds tror på ett demokratiskt samhälle som värnar om allas lika rättigheter, bejakar mångfald och skapar förutsättningar för engagemang.

Tro

Ibn Rushd studieförbund tror på ett samhälle där alla har möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig all form av extrema yttringar, våld och förtryck.

Samhälle

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem du är, hur du ser ut eller vad du tror på. Ibn Rushd arbetar för att motverka all form av rasism, ojämlikhet och diskriminering.

Miljö och hälsa

Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för en medveten livsstil som är bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, stärkt folkhälsa och en större miljömedvetenhet.

Bildning och kultur

Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme för att stärka identiteter, utrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva, respektfulla och leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande, kränkande eller hatfyllda i kulturens namn.

Previous Vilka är vi?
Next Vem var Ibn Rushd?

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!