Muslimska trossamfund växer mest i Sverige

Sverige är mångreligiöst och muslimska samfund växer så det knakar.

Först publicerad i Dagens: 25/5 2023

De muslimska trossamfunden FIFS, IKUS, ISS och BIS finns med på topp-10 listan över trossamfund som har vuxit mest den senaste tiden.

Det kristna samfund som växer mest i Sverige är Katolska kyrkan, följt av ett antal ortodoxa kyrkor. För frikyrkorna ser däremot statistiken mer trist ut då deras medlemsantal backar.

Det är tidningen Dagens som gjort en översyn av Myndigheten SST:s statistik över antalet medlemmar i de olika trossamfunden de senaste fem åren (en jämförelse mellan åren 2017 till 2021). Samma statistik används för att räkna ut hur stora bidrag församlingarna får i statsbidrag.

I jämförelsen har man tittat på om antalet medlemmar ökat eller minskat. Utan att titta på hur många medlemmar som totalt tillhör församlingen, något som SST också för statistik på.

Läs hela listan nedan! >>

Trossamfunden med störst ökning

1. Förenade islamiska föreningar (FIFS)

Har vuxit med: 14 376 medlemmar. Storlek: 29 625 medlemmar. FIFS är det trossamfund som vuxit snabbast i Sverige under senare år. Under den femårsperiod som Dagens mätt har samfundet nästan fördubblats. Det här är också Sveriges äldsta muslimska samfund som grundades 1974. Inriktningen är sunniislam.

2. Islamiska kulturunionen i Sverige (IKUS)

Har vuxit med: 7 802 medlemmar. Storlek: 18 557 medlemmar. Ett sunnimuslimskt trossamfund som vuxit stadigt. Många av medlemmar har turkiskt påbrå.

3. Katolska kyrkan

Har vuxit med: 7 285 medlemmar. Storlek: 126 286 medlemmar. I Sverige är det här det kristna samfundet som växer snabbast och det är också landets näst största trossamfund, enbart Svenska kyrkan är större.

4. Islamiska shiasamfunden (ISS)

Har vuxit med: 5 972 medlemmar. Storlek: 36 774 medlemmar. Flera muslimska trossamfund finns med i toppen på den här listan. Det här är dock det enda med shiamuslimsk inriktning.

5. Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Har ökat med: 5 376 medlemmar. Storlek: 17 258 medlemmar. Ett sunnimuslimskt samfund som primärt samlar muslimer med bakgrund på Balkan

6. Mandeiska samfundet i Sverige och Europa

Har ökat med: 3 827 medlemmar. Storlek 3 827 medlemmar. Anhängarna följer Johannes döparen. USA:s invasion av Irak 2003 ledde till att många mandéer flydde och numera finns det två mandeiska samfund i Sverige. Det här är det nyaste av dem och det registrerades som trossamfund år 2020.

7. Makedonsk- ortodoxa kyrkan

Vuxit med: 3 709 medlemmar. Storlek: 7 094. Ortodoxa kyrka med en etnisk profil, i det här fallet kopplat till Makedonien.

8. Syrisk-ortodoxa ställföreträdareskapet

Vuxit med: 3 060 medlemmar. Storlek: 15 836. Ett av två syrisk-ortodoxa trossamfund i Sverige

9. Sveriges buddhistiska gemenskap

Vuxit med: 2 617 medlemmar Storlek: 9 582. Visar att även buddhismen är en växande religion i vårt land.

10. Rumänsk- ortodoxa kyrkan

Ökat med: 2 226 medlemmar. Storlek: 9 525. Ännu en ortodox kyrka finns med på den här listan, starka kopplingar till Rumänien.

Trossamfunden som tappar flest medlemmar

1. Svenska kyrkan

Minskning: 365 301 medlemmar. Storlek: Cirka 5,6 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är det i särklass största trossamfundet i Sverige. Eftersom de inte tar emot statliga bidrag på samma sätt som andra trossamfund för heller inte Myndigheten SST någon statistik över antalet medlemmar. Därför har vi tagit fram kyrkans egna statistik utifrån samma mätperiod som övriga trossamfund, där det numerära medlemstappet överstiger alla andra samfund.

2. Equmeniakyrkan

Minskning: 3 930 medlemmar. Storlek: 58 569 medlemmar. Frikyrkosamfunden som tappar flest medlemmar är Equmeniakyrkan. Men fallhöjden är relativt stor och trots ett medlemstapp på flera tusen så är man fortfarande Sveriges fjärde största trossamfund, efter Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och pingströrelsen.

3. Ungerska protestantiska kyrkan

Minskning: 3 316 medlemmar. Storlek: 1 726 medlemmar. Trossamfund som under senare tid förlorat majoriteten av sina medlemmar. Kyrkan har tydlig koppling till folk med ungersk bakgrund.

4. Svenska islamiska församlingar (SIF)

Minskning: 1 685 medlemmar. Storlek: 15 316 medlemmar. De flesta muslimska samfund växer, men här är undantaget. Ett av flera sunnimuslimska rörelser

5. Evangeliska frikyrkan (EFK)

Minskning: 1 654 medlemmar. Storlek: 27 582 medlemmar. Majoriteten av trossamfunden i Sverige växer, men de traditionella frikyrkorna tillhör den grupp som minskar, vilket också gäller för EFK.

6. Eritreanska tawahedo-kyrkan

Minskning: 1 476 medlemmar. Storlek: 8 060 medlemmar. Det här är den ortodoxa kyrka som samlar människor med eritreansk bakgrund.

7. Koptiska kyrkan

Minskning: 1 435 medlemmar. Storlek: 4 251 medlemmar. En historisk kyrka med huvudsäte i Egypten.

8. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet

Minskning: 699 medlemmar. Storlek: 18 578 medlemmar. Den syrisk-ortodoxa kyrkan är splittrad i två olika samfund i Sverige, varav ett av dem krymper.

9. Pingströrelsen

Minskning: 546 medlemmar. Storlek: 86 807 medlemmar. Fortfarande klart störst i frikyrkofamiljen

10. Estniska lutherska kyrkan

Minskning: 403 medlemmar. Storlek: 938 medlemmar. Ett väldigt litet samfund som procentuellt sett tappat många, men numerärt blir det ganska lite.

Previous <strong>Ibn Rushd väljer ny ordförande: Zainab Marrakchi</strong>
Next Inte i Almedalen? Sommartips: livepodd från Almedalen 2023

Andra artiklar